Покана за Фестивал „Всичко е музика“

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
24/02/2020 - 11:15

Интервюто е проведено с Христина Фидосиева, специален педагог в Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени

Разкажете ни кога и къде ще се проведе Фестивал „Всичко е музика“?

С голямо удоволствие обявяваме Фестивал „Всичко е музика“, който ще се проведе за първи път на 28 април 2020 година в гр. Павликени и е посветен на 140-тата годишнина от създаването на Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени.

Как ви хрумна да организирате подобно събитие и каква е неговата задача?

Идеята за фестивала е да предостави възможност за изява и участие на ученици със специални образователни потребности в дейности, в които да се чувстват значими и оценени. Всеки ученик носи своя индивидуален талант и способност, а често по различни причини те остават „скрити“ за широката публика. Организираме този фестивал, за да стимулираме учениците, които получават допълнителна подкрепа за изява в музикалното изкуство, но също и за да допринесем за формиране на нагласи за толерантност и сътрудничество, основани на зачитане на правата на хора в неравностойно положение и за да съдействаме за формиране на потребност и на умения за уважение и съпричастност към другите.

Разкажете повече за Фестивала, кой може да участва, какъв е регламентът, къде може да се регистрират участниците?

Изпълненията на децата ще бъдат оценени  в две възрастови групи – І – ІV клас и V – VII клас от специално подбрано жури, в което да включени имена с утвърдени качества в музикалния бранш в национален мащаб. Срок за регистрация на участниците – 31 март 2020 година или до запълване на максималната бройка. Линк за регистрация на участниците: https://forms.gle/yP7bgoAaFz3n2PHN7     

Какво да очакват участниците във Фестивала?

Организаторите ще осигурят всички необходими условия за изпълнението на участниците, за да могат те да се чувстват спокойни и уверени в изявата на своите умения и таланти. Програмата има конкурсен характер, което предполага и много награди и изненади за всички смели ученици.

Организацията и провеждането на фестивала „Всичко е музика“ е предизвикателство за целия екип на ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени и включените партньори. Вярваме, че тази форма на изява на учениците със специални образователни потребности ще им позволи те да се почувстват като част от училищната общност, да бъдат приети и значими в своя клас, училище, град.

Освен целия екип на ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени има ли събитието партньори, кой помага на подобна мащабна инициатива?

Събитието се реализира в рамките на проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи“, дейност № 4 „Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда“ на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Партньор в организацията е Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР).

Какво представлява ИИИНАСР?

ИИИНАСР е създаден през 2018 година. Като част от неговата мисия, той е партньор в организирането и провеждането на редица научни форуми с международно участие в областта на приобщаващото образование и участието на ученици със специални образователни потребности в образователния процес. Продължение на тези дейности са и активното участие на ИИИНАСР в различни мероприятия, които осигуряват възможност за изява на различни групи ученици.

В тази връзка ИИИНАСР е партньор и в организацията и провеждането на Първия фестивал на детската песен “Всичко е музика”, който ще се проведе на 28 април 2020 година в гр. Павликени и ще събере ученици, които получават допълнителна подкрепа в училища, Центрове за специална образователна подкрепа или други образователни институции.

Повече информация можете да немерите в ПОКАНАТА

Интервюто взе Лилия Кръстева-Пеева, Сдружение за споделно учене ЕЛА

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин