Правила и принципи на класа

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/03/2017 - 17:15
Нашата приобщаваща класна стая

В тази статия по повод рубриката Нашата приобщаваща класна стая няма да намерите насоки как да определите или наложите дадени правила в класната си стая, защото всяка общност сама формулира своите норми на поведение според целите си и от членовете й зависи до каква степен ще се съобразяват с тях. По-скоро тук има няколко въпроси и идеи, по които може да помислите, и да прецените дали малка промяна в целите и формулировката в очакванията към учениците, няма да се отрази позитивно на поведението им, на Вашето собствено поведение и отношенията във вашата малка, но важна всички ви, общност.

 

Правила и принципи

В повечето случаи правилата на учителя/училището: да се идва навреме за час, да се изключват мобилните телефони преди часа, да се ходи спокойно по коридорите, да се идва на училище с учебници и домашни, др., не подлежат на договаряне и неспазването им влече след себе си последствия. Това обаче не означава, че трябва да се опитате да ги наложите авторитарно. Обяснете на учениците защо да се движат спокойно в класната стая и по коридорите, да говорят с нормален тон, да идват навреме за час, т.н. е израз на уважение към вас като учител, към съучениците им и към тях самите и как спазването на тези правила допринася за една безопасна, спокойна и приятелска атмосфера, в която те самите ще се чувстват по-добре.

От друга страна, поговорете с учениците и за личните принципи, които всеки един е добре да следва в поведението си, за да бъде част от подкрепяща и приемаща общност: да казва истината, да изслушва мнението на другите, да благодари, да помага, да приема помощ, т.н. В същото време, лека-полека самата общност ще си изгради навици и принципи на поведение, които допълнително ще заздравят връзките на доверие и отношенията на взаимно уважение и това ще улесни спазването на по-трудните правила. Такива навици са: да си заемат химикали и листове, когато някой няма, да ходят заедно за закуска, да се прибират заедно от училище, да си разменят картички и мартенички, да се поздравяват по случай нечий празник или успех, др.  

 

Направете правилата и принципите видими

За някои ученици, особено за тези в по-ранна възраст, принципите и правилата могат да звучат доста абстрактно, затова е добре да ги направите видими и да ги свържете с конкретни ситуации.

 • Напишете ги и ги сложете на видно място в класната стая;
 • Помогнете на учениците сами ги формулират - така ще бъдат по-разбираеми за тях;
 • Помогнете им да ги формулират позитивно – кажете какво е добре да правим, а не какво да не правим. Напр. „Да се движим спокойно в класната стая“ има почти същия смисъл, но носи съвсем различно послание от „Не тичай в клас!“;
 • Визуализирайте ги чрез снимки/рисунки, които децата сами ще изберат/нарисуват;
 • Изведете правилата от реални ситуации и реферирайте при необходимост както към правилата, така и към ситуациите, които са ви провокирали да ги изведете;
 • Насочвайте вниманието на учениците към ползите от спазването на дадено правило, когато наблюдавате, че го правят;
 • Бъдете максимално ясни и конкретни по отношение на целите, които се стремите да постигнете, спазвайки тези правила;
 • Спазвайте ги самите вие. Това ще даде добър пример на децата;
 • Избирайте да формулирате правила за поведения, а не за отношения – напр. „да си говорим вежливо“ и „да се изслушваме“ е много по-различно от „да бъдем приятели“;
 • Формулирайте правила за действие в различни ситуации. Напр. при взимане на решение: „да изслушваме всички предложения и аргументи“, „да гласуваме“; при решаване на конфликти: „да дадем възможност на всички страни да споделят гледната си точка“, т.н.

А какви са правилата/принципите във Вашия клас?

 • От кого и как дойде идеята за тях?
 • Как ги определихте?
 • Необходимо ли е наистина да има табло/постер с правилата на класа?
 • Как се отнасят учениците Ви към тях?
 • Вие самите съобразявате ли се с правилата?
 • Как подкрепяте/контролирате спазването им?
 • Обновявате ли ги? Кога и защо?
 • Кое е най-лесното и кое най-трудното за спазване правило?
 • Мислите ли, че правилата на класа допринасят за позитивна атмосфера и чувство за принадлежност сред учениците?

Очакваме Вашите снимки (максимум 3 бр.) и/или кратък текст (максимум половин страница) на priobshti.se@cie-bg.eu заедно с Вашите имена, позиция, училище и град до 31.03.2017 г. Победителите в томболата ще бъдат обявени на 03.04.2017 г. Повече информация можете да прочетете ТУК.

 

Маргарита Аспарухова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин