"Всички заедно" или как да направим училището приятно и интересно

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
09/02/2015 - 11:30

С Михаела Минчева – ресурсен учител в нашето училище – 104 ОУ „З. Стоянов”, бяхме единодушни, че за седмокласниците със специални образователни потребности би било полезно да бъдат включени в дейност, която да ги подпомогне в подготовката за НВО по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. В същото време искахме заниманието да е интересно за тях, както и да го споделят с приятели. Затова решихме да им подготвим едно състезание, в което те да се включат.

Моята идея беше за „традиционно” състезание в учебна среда, в класна стая. Михаела обаче предложи находчивата идея състезанието да е „активно”, а не статично, да раздвижи не само умовете, но и телата. „Прегърнах” идеята мигновено.

Всеки един от седмокласниците беше натоварен с отговорната задача сам да подбере отбора си, както и да осигури присъствието на съучениците си в уречения ден и час.

Аз разработих въпросите, базирани на изучавания материал за 7 клас, а Михаела изработи подробни указания за маршрута на всеки от отборите. Целта на състезанието беше всеки отбор да следва инструкциите, които получава,  да отговаря на въпросите, които открива, като те бяха скрити из цялата сграда на училището и в крайна сметка да открият заровеното съкровище.

Всеки отбор трябваше да тръгне от разлино място в училището. В указанията не се посочваше направо мястото, на което трябва да се отиде за всеки следващ въпрос. Те трябваше да събудят приключенския дух у децата и затова бяха в следния вид:

„ Излезте от стаята и тръгнете надясно. Слезте по четирите стълбища, след това свийте наляво. Влезте в стаята отдясно. Под четвъртия стол на втората редица от ляво на дясно е скрит въпрос.”

или

„Излезте от стаята и тръгнете направо по големия коридор. Изкачете двете стълбища и в края на второто стълбище тръгнете направо. Влезте в стаята на 3г клас. Под третия чин на втората редица от дясно на ляво ще откриете следващата си задача”.

Тъй като бяхме леко притеснени дали децата ще се справят с инструкциите, с всеки отбор вървеше учител /по-точно тичаше, едва пъхтейки на сто крачки след децата/, за да наблюдава събитията.

В учебните стаи, където бяха поставени въпросите, учениците бяха чакани от учители, чиято задача беше да предоставят следващата инструкция на участниците в състезанието, при даване на верен отговор от страна на децата. Вслучай, че дадения отговор е грешен, участниците дават друг. След като отговорят правилно, отборите получавт листче с указания как да стигнат до следващия въпрос (на състезателите не се дава предварително целият маршрут, а те вървят стъпка по стъпка).

Въпросите са от няколко категории и за всеки отбор е предвиден по един въпрос от всяка категория. Сред въпросите на различните отбори няма повтарящи се.  (Приложение)

 Тук е мястото да изкажем сърдечни благодарности на колегите, които се включиха в мероприятието!

 Указанието след последния въпрос водеше към мястото на съкровището – цяла „колекция” от шоколадови монети, обвити с примамливи бляскави златца.

С общите усилия на всичките си членове отборите се движеха като фурии из цялото училище. Настъпи видимо оживление в храма на образованието. Мало и голямо  любопитстваше какво става.   

Накрая, благодарение на своите знания, съобразителност, чувство за ориентация и бързина, единият от отборите заслужено спечели съкровището.

Всички се забавляваха. Нямаше сърдити и обидени.

 Усмивките по лицата на участниците и наблюдателите ни окуражи. Това си беше цяло приключение! Нееднократно чухме от петокласници и шестокласници „И ние искаме така!”, „А за нас кога?”.

Всеки участник получи предварително изработена с неговото име грамота за участие – „документът” засилва чувството за удовлетвореност.

Бързи, смели, сръчни и ... заедно!!!

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

      Примерни категории и примерен въпрос към всяка категория

 

І. Категория ПРАИСТОРИЯ

1.Кое от дадените изображения е дело на първобитните хора? 

 

ІІ. Категория ВОЙНИ

2.Част от коя война е битката при Маратон:

а/ Пелопонеската          б/ Троянската          в/ Гръко-персийските          г/ Пуническите

Победители в нея са ..............

 

ІІІ. Категория РЕЛИГИИ

3.Кой древен народ почита бог Зевс?

 

ІV. Категория ВЛАДЕТЕЛИ

4.Владетел на коя древна държава е Хамурапи? С какво е известен той?

 

V. Категория ЛИЧНОСТИ

5.В коя от двойките е допусната грешка:

Терес  - владетел

Авраам – пророк

Цицерон - художник

Сократ – философ

 

VІ. Категория ПИСМЕНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ

6.Свържете:

 

Йероглифи                         Месопотамия

Клинопис                            финикийци

Букви                                   Египет

 

VІІ. Категория ОБЩЕСТВА

7.Подредете във възходящ ред обществените групи в тракийското общество:

          

Роби                     Траки

Царе                     Селяни

 

VІІІ. Категория ЛИТЕРАТУРА

8.Продължете изречението:

„Книга на мъртвите” е свещена книга на ..................

 

ІХ. Категория ЦИВИЛИЗАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ

9.Коя древна цивилизация създава театъра?

 

Х. Категория ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

10.Отбележете вярната последователност:

ИЗПРАВЕН ЧОВЕК,  НЕАНДЕРТАЛЕЦ, СРЪЧЕН ЧОВЕК, КРОМАНЬОНЕЦ

 

ХІ. Категория ПИСМЕНИ ИЗВОРИ

11.За кого/какво се отнася текстът: „.....................”

 

ХІІ. Категория ИЗОБРАЖЕНИЯ

12.Какво/кого представя изображението:

а/ б/ в/ г/

 

 

Снимка: http://www.104ou.com/

ЦПО кани родители, учители и специалисти да споделят своя опит и добри практики при работа в обща класна стая. Моля, изпращайте вашите идеи на: v.bachvarova@cie-bg.eu

Мария Борисова, преподавател по история и цивилизация и Михаела Минчева, ресурсен учител, 104 ОУ ”Захари Стоянов”, гр. София

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин