Затруднения в четенето - когато буквите танцуват

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
04/12/2018 - 09:00

  

 

Как влияе Синдромът Ирлен на четенето?

Методът Ирлен коригира проблеми с четенето, които са резултат от затруднение при преработката на зрителна информация, наречено Ирлен Синдром. Този тип затруднение не е причинено от зрителни увреждания, а е резултат от неспособността на мозъка да разбере и преработи по точен начин зрителната информация. Затрудненията в четенето свързани със Синдрома Ирлен не могат да бъдат обяснени с фонетични и фонологични дефицити и ограничен запас от думи, които могат да бъдат прочетени. Проблемите най-често се проявяват при твърде силна светлина, флуоресцентна светлина, контраст от черен шрифт на бял фон, продължително четене. При личностите с Ирлен Синдром написаното може да не се възприема по ясен и стабилен начин или да причинява дискомфорт. В резултат на това четенето може да бъде бавно и неефективно, да се изпускат думи или редове, да се препрочитат вече прочетени неща или да се стигне до ниска степен на разбиране.

Всички проблеми с четенето ли са причинени от Ирлен Синдром?

Не. Изследванията показват, че около 46% от хората с проблеми в четенето, дислексия и обучителни затруднения имат този проблем с възприемането и преработката на зрителна информация. Ирлен Синдромът може да бъде единствената причина за трудности с четенето или да бъде част от един по-голям пъзел и да влияе заедно с други причини върху четенето.

Могат ли да бъдат повлияни успешно проблемите причинени от Ирлен Синдром?

Да. Справянето с този проблем е възможно чрез използването на цветни филтри и лещи Ирлен. Употребата на Ирлен филтри не отменя необходимостта от преподаването на умения за четене и необходимостта от практикуване на уменията за четене. Но благодарение на спектралните филтри Ирлен се постига яснота и стабилност на шрифта, както и комфорт по време на четенето, които са градивните единици на четенето и успеха.

Какви са типовете проблеми с четенето, които някой със Синдром Ирлен може да има?

Множество проблеми могат да възникнат от това, че възприемаш текста на една страница или нещата около себе си в неясен и разбъркан вид. Нарушенията в перцепцията могат да окажат негативно влияние върху четенето, писането, правописа, математиката, преписването, разчитането на музикални ноти, работата с компютър, шофирането през нощта, шофирането като цяло, практикуването на спорт, стоенето в помещения с флуоресцентна светлина и много други сфери от човешкия живот. Темпото на четене, плавността и гладкостта на четенето, следенето на текста, разбирането, концентрацията и вниманието и комфортът по време на четене са неща, с които хората със Синдром Ирлен срещат трудности.

Хората, които имат следните типове затруднения, могат да бъдат подпомогнати от Метода Ирлен.

ПРОБЛЕМИ С ЧЕТЕНЕТО НА БЯЛА ХАРТИЯ. Хората, които биха имали полза от метода Ирлен, не могат да четат продължително време текст на бяла хартия и предпочитат да четат вестници или списания. Четенето на бяла хартия предизвиква дискомфорт и често е необходимо препрочитане на текста, за да бъде разбран. Хартията може да бъде гланцирана или да контрастира твърде силно с черния шрифт, което прави буквите трудни за четене. Същият проблем може да възникне с цифрите и музикалните ноти.

НЕЕФЕКТИВНО ЧЕТЕНЕ. Хората с Ирлен Синдром могат да се затрудняват да четат текст, цифри или ноти, защото знаците не им изглеждат ясни и стабилни. Проблемите могат да включват промяна, трептене, замъгляване, движение, изчезване на написаното и трудности във възприемането му. Много хора никога не са виждали написан текст правилно и не знаят, че начинът, по който те виждат написаното, всъщност е неясен и нестабилен. Мислят, че всеки вижда страницата така, както те я виждат.

БАВНО ЧЕТЕНЕ. Хората, на които може да се предложи помощ, могат да имат проблеми с проследяването, да четата бавно, да четат дума по дума. Тези хора обикновено използват пръста си или някакъв предмет, за да си помагат, докато четат.

ПРОБЛЕМИ С КОНЦЕНТРАЦИЯТА И ВНИМАНИЕТО. Проблемите с концентрацията по време на четене, писане или работа с компютър могат да бъдат причинени от Ирлен Синдром. Човек може да се затруднява да продължава да работи по задачата, да си прави чести почивки и да демонстрира изнервеност и умора по време на четене, учене и други визуални задачи.

НАПРЕЖЕНИЕ ИЛИ УМОРА. Хората, които биха имали полза от спектралните филтри, често изпитват дискомфорт, умора, главоболие, замаяност, раздразнение, тревожност, приспива им се или не могат да стоят на едно място и непрекъснато мърдат с ръце и крака, не могат да се концентрират. Този дискомфорт се отразява негативно върху продължителността на времето прекарано в четене, учене, писане на домашни и води до нуждата от чести почивки.   

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ СВЕТЛИНА. Хората, на които може да се помогне с Метода Ирлен, не харесват флуоресцентна светлина и предпочитат по-слабо осветление. Запазването на концентрация по време на четене или слушане при флуоресцентна светлина е по-трудно и може да причини напрежение и дискомфорт. Повечето хора с Ирлен синдром предпочитат приглушено осветление, въпреки че в някои случаи могат да имат нужда и от ярка светлина, за да четат.

 

Маркери, за които да следите

ПРОБЛЕМИ С ЧЕТЕНЕТО

Ниска степен на разбиране:

 • Чете думите грешно
 • Чете на слаба светлина
 • Пропуска думи или редове
 • Чете бавно или колебливо
 • Прави чести почивки
 • Губи до къде е стигнал
 • Избягва да чете

Оплаква се, докато чете

 • Уморен е или му се спи
 • Очите го болят или сърбят
 • Главоболие и замаяност
 • Изнервен  е, върти се на мястото си и мърда с ръце и крака

Други маркери

 • Търка си очите
 • Премижава
 • Премигва
 • Отваря си очите твърде широко
 • Приближава се твърде много до страницата
 • Приближава се и се отдалечава от страницата, докато чете

 

Дислексия и Методът Ирлен

Половината от децата и възрастните с проблеми във зрителните възприятия са погрешно диагностицирани  с дислексия. На тези хора може да се помогне с Метода Ирлен.

Съществуват много причини за дислексията и неспособността на един човек да чете, така както съществуват различни причини за главоболието. Често дислексичната диагноза предполага, че децата имат фонологични затруднения. Но когато думите се движат напред-назад, местят се или изчезват, когато буквите приличат на мравки, които се движат по страницата, четенето е толкова затруднено, че тези деца получават етикета „дислексия”. Методът Ирлен може да помогне на тези деца и възрастни.

 

Митове и факти

1 Мит: Ако четете на децата си, докато са малки, няма да имат проблеми с четенето.

Факт: Проблемите с четенето имат обикновено наследствен произход и не са резултат на следване на познати социални модели. Родителите, които четат  на децата си, все пак могат да имат деца със затруднения в четенето.

2 Мит: Упражняването в четене ще доведе до по-добро четене

Факт: Когато едно дете име Ирлен Синдром, прогресът не идва само с упражнение по четене. Проблемите персистират, докато перцепцията стане ясна и стабилна чрез използването на спектралните филтри Ирлен и едва тогава чрез практика и подкрепа детето ще започне да напредва.

3 Мит: Научаването на съответствието между звуковете и буквите  ще премахне проблемите с четенето

Факт: Научаването на буквите като основно умение е важно, но за гладкото и безпроблемно четене се изисква още. Езиковите затруднения могат да бъдат само един аспект от проблемното четене. Проблемите с възприятията като Ирлен Синдром също са значими и имат нужда от терапия.

4 Мит: Когато човек има дислексия, има и проблеми с четенето

Факт: Ако детето има зрителна дислексия,  Методът Ирлен може много да помогне. Но детето може да има и  зрителна и езикова дислексия. В този случай Методът Ирлен прави възможно детето да се концентрира за по-продължително време и да се чувства по-комфортно, докато чете. Проблемите с четенето ще продължат обаче и детето ще има нужда от подкрепа в училище, за да бъдат адресирани езиковите затруднения. 

 

Това видео на Irlene Institute ни показва как изглежда четенето за хората с Ирлен синдром: 

Oригинално заглавие "Reading Problems, Dyslexia, Learning Difficulties", източник Irlen Institute

Статията в оригинал може да бъде прочетена тук

e6e6fa

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин