„Зоологическа градина“

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
06/04/2016 - 13:30

Необходими материали: достатъчно голямо и безопасно пространство.

За кого в подходяща играта: за децата в детска градина и предучилищна възраст.

Преди да започнете играта:

С преброяване 1, 2, 3… разделете класа на 3, 4, или 5 отбора. В зависимост от възрастта и възможностите на децата в класа можете да сформирате и повече групи.

Задайте на всяка група да бъде определено животно. Първа група е слон, втора група – вълк, трета - куче и т.н. Заедно определете звука, който издават животните. Вълкът -  вие (Аууу!), кучето - лае (Бау-бау!). Какво прави слонът?

Убедете се, че всяко едно от децата знае какво животно е.

Размесете хубаво групите.

Децата трябва да затворят очи.

Уверете се, че имате достатъчно пространство и няма наоколо опасни предмети, в които могат да се блъснат или спънат.

 

Как се играе играта:

Участниците държат очите си затворени по време на играта. Целта е да намерят животното като тях, като само издават звук, докато се разхождат из стаята. Посъветвайте ги да ходят бавно и, ако преценят, да държат ръцете си напред, за да не се ударят в нещо. Победител е отборът, който първи се групира. Играта може да приключи, когато всички групи намерят своите съотборници.

Варианти:

Можете да разделите децата по отбори като им раздадете карти с едни и същи животни. Ако имате 20 деца, които искате да разделите в 5 групи, за целта е необходимо да имате по 4 еднакви карти.

След играта дискутирайте трудно или лесно им е било, какви стратегии са използвали, за да се ориентират, успели ли са да си помагат, докато се търсят и т.н.

 

Вдъхновено от: http://www.playworks.org

Вариант за по-големи ученици:

Разделете учениците по двойки. Вместо животни подгответе чифтове листчета с различни дейности, състояния, емоции (карам колело, проверявам си пощата, гледам телевизия, ям спагети; тъжен, весел, ядосан.) Раздайте листчета на учениците или им дайте сами да изтеглят. 

Идеята е същата. При подаден от Вас сигнал всеки трябва да намери своя партньор. Като за по-големите, вместо да затворят очи и да издават звуци, правилото е да използват само жестове и мимики. Всеки сам решава как да имитира написаното.

Играта приключва, когато партньорите по листчета се съберат.

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин