„Движа се безопасно”. Педагогическа ситуация в детска градина

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
13/06/2017 - 11:45

ТЕМА:„Движа се безопасно

С тази тема екипа на Подготвителна група при ДГ № 190 „Щастливо детство” гр. София искахме да привлечем вниманието на деца, родители, колеги към един изключително важен проблем – опазване  здравето и живота на децата- участници в пътното движение. В нашия изключително динамичен живот превенцията по безопасност на движение е наложителна от най- ранна детска възраст.

„Светът е толкова голям

и можеш да го опознаеш сам.

И няма нищо страшно и опасно,

когато с правилата си наясно!”

Затова ние си поставихме за цел:

1. Изграждане у децата на конкретни представи за участници в движението; светлините на светофара и съдържанието на достъпни пътни знаци; основни правила за безопасно движение.

2. Изграждане на умения да проектират в последователност действия при пресичане на пътното платно.

3. Да демонстрират желание да регулират поведението си съобразно правила и норми за безопасно движение.

4. Да проявяват положително емоционално отношение към труда на хората, които се грижат за безопасността, живота и сигурността на участниците в движението.

                  

С много емоции бе съпътствана игрово-познавателната ситуация за затвърдяване на придобитите знания и умения, която организирахме като състезание между два отбора. Пред своите родители и пътни полицаи от ІІI-то РПУ- София децата представиха стихотворения и песни за пътните знаци, регулировчика, участваха в 6 игри.

1. Игра ,,Сглоби знака/Да сглобят елементите на два знака разрязани като пъзел. Да разкажат кои са знаците и какво означават./

2. Игра ,,Минута е много“ /Да отговарят точно, кратко и ясно на въпроси по безопасност на движението./

3. Игра ,,Кой съм аз и какво означавам“ /Да опишат пътен знак- форма, цвят, изображение. Да отгатнат описан пътен знак и разкажат какво означава./

4. Игра ,,Разкажи, отговори /Да анализират пътна ситуация от картина и отговорят на въпроси. Да забелязват детайлите в уличната ситуация./

5. Игра ,,Правилно – неправилно/Да откриват грешки в различни изречения - да следят обяснението. Да поправят грешките./

6. Игра ,,Пътни знаци /При подаден сигнал да се подредят до съответстващия на емблемата им пътен знак./

Децата развиха ключови компетенции:                                                                                 

  • речеви компетенции на говорим български език;
  • оциални компетенции за интегриране с другите, за диалог и толерантност;
  • социални компетенции за саморегулиране;
  • самостоятелност, инициативност в приложно- практически план;

Всички деца получиха награда от пътните полицаи- наръчник „Азбука за оцеляване”.

Децата напуснаха детската градина с велосипеди и тротинетки, придружени от своите родители също с велосипеди. Спазвайки правилата за безопасно движение по тротоар и пресичане на светофар, те проявиха своете умения по алеите на парк „Боримечката”, намиращ се в близост до детската градина.

По същия начин се включихме във велокроса „Живей активно” под патронажа на Столична община, което планираме да се превърне в традиция.

В резултат на проведеното състезание на тема: „Движа се безопасно” децата обогатиха своите знания, умения и компетенции за основните правила за безопасно движение. Обобщиха представите си за улица, кръстовище, тротоар, пешеходна пътека. Децата научиха много за пътните знаци, за сигурността и безопасността по пътищата. Това те демонстрираха с голямо старание и удоволствие в предложените им игри.

Заключение:

Екипа на групата показа ново педагогическо взаимодействие за работа с деца, родители и общественост в една нестандартна за ежадневието среда. Всъщност допринесохме за осъзнаването на човешката и обществена отговорност на педагога, чрез неговите социални роли: помощник, доверител, защитник, утешител, медиатор, съветник, режисьор, артист. Всички тези качества изграждат визията на учителя на 21 век. Именно за това предучилищната педагогика, чрез всички нас става педагогика на бъдещето.

 

Маруся Обретенова - главен  учител, ДГ №190 „Щастливо детство“ гр. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин