Сайтове и мобилни приложения в помощ на учителите по математика. Блогът на г-жа Таня Манолова

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/11/2018 - 08:30

Същност на моята практика

В практиката си като учител по математика винаги съм се стремяла да използвам широк набор от разнообразни средства и методи, чрез които да диференцирам и индивидуализирам обучението за нуждите на моите ученици. Съвременните информационни-комуникационни средства предоставят много възможности, които мултиплицирани с безкрайния обем информация, споделена в световната паяжина, са мощен инструмент за справяне с предизвикателствата на съвременното образование. Прилагането на съвременни информационни-комуникационни технологии подпомага и развитието на други две ключови компетентности у учениците- дигитална компетентност и умение за самостоятелно учене. Притежаването им е добра основа в личностното развитие и дава възможности  за реализация в бъдеще.

Съвременните деца имат интерес към компютърните технологии и обичат да прекарват време в социалните мрежи. Това ми подсказа възможността да пренеса част от обучението там, където са учениците, а именно в глобалната мрежа. Поддържам образователен блог "Математически калейдоскоп". В него споделям учебни материали – визуализирани  уроци, домашни работи и друга информация. Чрез блога информационните потоци са двустранни: от учителя към учениците и от ученика към учителя. Често правя домашни задания, анкети и проучвания с включен конструктивен фийдбек. Това ми помага да разбера къде греша, с кое да продължа и кое има нужда от подобрение. Блогът е и виртуална изложба на творбите на децата. Често там споделяме отличени проекти, добре изпълнена домашна работа и забавни материали.  

За визуализиране на уроците използвам предимно MS PowerPoint. Продуктът е част от обучителен пакет 365, който се предоставя безплатно от Microsoft на всички български образователни институции, учители и ученици. Програмата съм надградила с много полезни добавки: MIX, iSping Suite, Storyboarding и др. Тава ми дава възможност да придам нова атрактивна форма на образователния процес и да привлека вниманието и интереса на учениците. Всяка презентация мога да  превърна в интерактивен онлайн урок и да я споделя с учениците в блога. Добавям аудио и видео файл, екранни записи, тестове, анкети, симулации, видеклипове и уеб страници на живо. Готовият урок се споделя на страницата www.mix.office.com/MyMixes . Хората, с които е споделен, могат да го видят с всеки уеб браузър на всяко устройство. Office Mix  показва данни за това, кой е гледал презентацията, колко време е прекарал на всеки слайд и как е отговорил на въпросите за тест или анкета. Данните могат да се анализират в Microsoft Excel.

Математиката, и в частност геометрията, е един от предметите, които най-много затруднява учениците. Децата нямат формирани пространствени представи. За да  улесня разбирането на материала, използвам динамичен образователен софтуер GeoGebra. Някои негови характеристики го правят незаменим за всяка класна стая, а именно, че работи през всички мобилни устройства и лесно се влага като добавка в MS PowerPoint. Така той може да бъде част от всеки интерактивен урок. С GeoGebra  учениците не само виждат невидимото, но и успяват да пипнат невидимото. Динамичните конструкции, изградени чрез него, помагат за достигане на идея в решаването на конкретна задача. Винаги стимулирам учениците да експериментират, сами да формулират хипотези и да доказват своите предположения.

Освен добрата визуализация на учебните материали, от голямо значение за успех в обучението е  да докажа на децата приложимостта на нещата, които се изучават. Разглеждаме заобикалящия ни свят, за да покажем, че математиката не е съвкупност от измислени понятия и твърдения, а е възникнала в стремежа на хората да намерят решения на проблеми, появили се в реални ситуации.

Игра за компютър, телефон или таблет ,,Основни понятия в геометрията'':

Играта като дидактично средство винаги е била широко използвана в обучителния процес. Чрез нея се създават  словия за усещане на радост от ученето и удовлетвореност от постиженията, активно участие на ученика в учебния процес, развитие на качества на мисленето и въображението. Съчетавам  класически и иновационни средства, базирани на педагогически модели и дигитални технологии. Често подготвям упражнения в:

www.learningapps.org

 www.educaplay.com

www.purposegames.com

www.cram.com

www.kahoot.it

www.quizizz.com

Последните два сайта (www.kahoot.it  и www.quizizz.com )са безплатни гейм-базирани платформи за обучение, които правят ученето много вълнуващо. Подходящи са за игра в час, като могат да се използват в уроците за преговор или обобщение. Играта се излъчва с помощта на проектор на екрана, а участниците се състезават с помощта на смарт-телефони или таблети. Има състезателен характер и създава приятни емоции у децата. В приложението www.cram.com  създавам флаш карти, които използвам за преговор. С флаш картите се правят атрактивни игри, които могат да се играят през телефон или таблет.

Съвременните ученици са “въоръжени‘‘ с куп мобилни  джаджи, които вече се превърнаха в неизменна част от нашето ежедневие. Логично е да се възползваме от тях и в обучителния процес. Освен малките размери, интереса, който възбуждат у подрастващите, важен фактор е и огромната колекция от мобилни приложения на водещите платформи, което прави тези устройства  много подходящо средство за обучение. В Google Play  може да се открият стотици приложения за всеки предмет. В началото на всеки учебен дял проучвам възможностите и се спирам на едно-две от тях. Препоръчвам ги на моите ученици и ги използваме както да си проверяваме задачите чрез тях, така и да съставяме сами задачи. Ето някои, които работят добре: MathDraw: Root Math Equations, Grapher, GeoGebra 3D Grapher, Trigonometry. Unit circle, Pythagorea, Pythagoras' Theorem, Math Equation Solver, Linear Equation Solver, Math Sequences и др.

Урок-игра, създаден на платформата Symbaloo:

 

За оценяване и анкетиране използвам онлайн формулярите на Google. Отговорите при попълването се събират в електронни таблици. Формулярите са лесно приложими в блога и могат да се попълват от учениците. Използвам и скрипта Flubaroo, който добавен към таблицата за събиране на резултатите от тестовете прави проверка и автоматично оценява, показва верни и неверни отговори, обобщава данните.

Как успявате да адресирате многообразието от способности и потребности в класната стая в редовните часове по предмети или в часа на класа?

Поставям учениците в центъра на обучителното преживяване и никога не подценявам тяхната индивидуалност и емоции. Създала съм виртуално пространство за учене. Много често там всеки се учи от грешките, при които няма последствия. Показвам на учениците, че ако сгрешат, това е възможност, а не проблем. Изградила съм среда без наказания, като насърчавам учениците да изследват, да предполагат, да доказват и да прилагат наученото. Към голяма част от уроците има динамични симулатори, с които се виждат законите на математиката.Давам възможност учениците първо сами да направят опит въз основа, на който да си изградят хипотеза. Всички учебници са пълни с формули, определение и теореми. Но никой учебник не отговаря на въпроса на учениците ,,Това къде ще ми трябва?‘‘ Приложението на математиката в живота е нещо на което винаги обръщам внимание.

Какви подходи използвате в преподаването си, за да улесните ученето за Вашите ученици?

Разнообразие, визуализиране, симулиране, приложимост в реалния живот, учене чрез игри са моите подходи, улесняващи ученето.

Как подготвяте уроците така, че да дадете възможност всички деца да учат и участват в часа?

Разнообразните и предимно мобилни образователни методи, които използвам осигуряват възможности на всеки ученик да се включи в учебния процес. Смарт-телефоните в игри и упражнения в час помагат и на по-свити и срамежливи деца да участват. У дома домашните и уроците в блога са разработени, така че ученикът сам да определи скоростта на своето учене. Стъпка по стъпка, подобно на игра всеки преминава през упражнения и  уроци от началото на пътя до края.

Давате ли активна и конструктивна обратна връзка на учениците си относно поведението и представянето им в училище?

Упражненията в блога са с действащ фийдбек. Преди училище винаги преглеждам кой какво е решил и в час коментираме задачите. Голямо задоволство изпитвам, когато телефонът ми сигнализира, че някой е завършил упражнение. Освен това на класни и контролни винаги изписвам подробно коя задача колко точки носи. Понякога експериментирам като върна контролни без оценки, а само с отметки за вярно и невярно. Карам всеки сам да си постави оценката. Така всеки се зачита и замисля къде, как, защо е сгрешил.

Насърчавате ли учениците си да изпробват и използват разнообразни стратегии, подпомагащи ученето?

Да научим младите хора как да учат е по-важно от самото учене на даден предмет. Често обсъждаме с учениците кои са успешните стратегии за учене на математика. И те, и аз сме се убедили, че математиката се учи с практика. За да можеш да решаваш задачи, трябва да …. решаваш задачи. Математика с гледане не се учи. Освен това математика се учи с разбиране. И накрая, но не на последно място, в изучаването на математика се изисква постоянство. Моите ученици често сравняват математиката с построяването на една къща. Единадесетокласниците казват, че вече слагат покрива, а често основите пропадат.

Как организирате времето и пространството в класната стая така, че да подпомогнете активното учене на всяко едно дете в класа?

В уроците за упражнение или обобщение предлагам тестове и игри с телефони. След анализа на резултатите обръщам повече внимание за учениците със слаби резултати. Допада ми практиката за другарска взаимопомощ. Много добри резултати дава обучението от връстник. Те са близки по идеи, по разбирания, имат общ език и това спомага за разбиране и усвояване на умения за решаване на определен вид задачи. От друга страна обучителят затвърждава своите знания и умения.

Имате ли практика да се допитвате директно до учениците за това как те биха искали да учат и какво би им помогнало.

Още преди да направя блога анкетирах учениците какви са им нагласите за изучаване на математика. Техните отговори ме насочиха в избора на методи на преподаване. В блога има контактна форма и формуляр за  обратна връзка. Редовно чета мненията на учениците и винаги има действаща анкета, която ми е като ориентир за в бъдеще.

Такава е моята класна стая - пъстра феерия от методи и възможности, винаги различна, но постоянно вълнуваща и интересна. Ако попаднеш в нея, все едно си надникнал в калейдоскоп. Разноцветните стъкълца всеки път са се подредили по уникален начин и отразени в огледалата образуват причудливи фигури

 

Посетете блога на Таня Манолова: Математически калейдоскоп

Таня Манолова, учител по математика, ПГТ "Александър Паскалев", гр. Хасково

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин