"Развиваме най-важните социални и емоционални умения на ученици и учители" - кратки истории на новите ни училища-партньори

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
08/06/2020 - 00:15
Представяме ви интервю с господин Владимир Миков, директор на 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София – едно от училищата-партньори по проект „Приобщи.се в нови пратньорства“. Господин Миков има двадесетгодишен опит в образованието. От три години е директор на  137 СУ „Ангел Кънчев“ гр. София, а преди това девет години е бил заместник-директор в същото училище. Завършил е българска филология и преподава по БЕЛ в гимназиален етап, има и магистратура по икономика.

 

Господин Миков, представете се накратко.

Казвам се Владимир Миков, директор на 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София.  Мотивът ми да съм директор е възможността да изградя съвременно училище, такова каквото аз си го представям - модерно, полезно и забавно и най-хубавото е, че тази визия се споделя от целия екип! Предизвикателствата в образователната система ме мотивират и вдъхновяват. Въпреки многобройните отговорности и задължения като директор, удовлетворението идва, когато видиш, че си вършиш работата добре и всички се чувстват доволни и спокойни! 

 

Владимир Миков, директор на 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София

Какво трябва да знаем за Вашето училище?

Нашето училище се намира в столичния район Люлин, то има 63-годишна динамична и интересна история. През последните 12 години, нашето училище е посещавано от различни и многобройни гости от страната и чужбина, няма посетител, който да не е споделил, че е усетил особена атмосфера на уют и спокойствие в нашето училище с над 1000 ученици, където всички се познават и си помагат. Традициите ни са вплетени с непрекъснат стремеж към добри образователни резултати и търсене на иновативното, различното, полезното, приятното. Привилегия за мен е да работя в екип от изключителни професионалисти в своята област и заедно да създаваме условия за желано и предпочитано училище, с щастливи и можещи ученици.

Каква е Вашата визия за развитие на училището Ви като приобщаващо?

В нашето училище всеки ученик е важен и е важен успехът на всеки от тях, нашата визия винаги е била с поглед към бъдещето, така че освен осигуряване на благоприятна и позитивна образователна среда, сме устремени да се променяме непрекъснато според динамиката в световен мащаб, успоредно с това да развиваме най-важните социални и емоционални умения на ученици и учители. Напълно съзнаваме важната роля и дълготрайно влияние, която образователната институция оказва върху живота на подрастващите, затова за нас основна мисия е те да бъдат щастливи, подкрепени и да се превърнат в самостоятелни, отговорни и асертивни личности. И всичко това се стремим да го постигнем извън рамките на стандартните подходи, а се стараем да проектираме и реализираме наша система, която да посреща и удовлетворява индивидуалните потребности на всеки ученик и с внимание към индивидуалните стилове на учене, в среда на толерантност, взаимно уважение и приемане, в която всеки успешно взаимодейства със всеки на всички нива. И не на последно място непрекъснат стремеж за изграждане на стабилни мостове на сътрудничество и доверие с родителите.

Мислите ли, че учителите, учениците и родителите я разбират, споделят и подкрепят?

Разбира се, тя се е формирала през годините по естествен начин, докато не е осъзната и припозната като наша отличителна политика, нещо като запазена марка J

Към какво бихте искали да насърчите и вдъхновите читателите на Приобщи.се чрез участието си в проекта?

Че има ли воля и желание, има и начин!

137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София

     Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
    Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин