Добрата комуникация в 10 стъпки. Как да научим учениците на ефективно общуване

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/08/2017 - 09:00

Как да научим учениците на ефективно общуване?

 

1. Добрата комуникация изисква умения за слушане. Насърчавайте учениците си да бъдат активни слушатели, като се стремите да направите урока динамичен и ангажиращ. Позволете на учениците да се включват с въпроси или коментари, докато Вие разказвате урока. Задавайте и Вие въпроси, поканете учениците да споделят своите идеи.

 

2. Бъдете добър пример за подражание. Научете децата, че е важно да гледат събеседника си в очите, да изчакват търпеливо реда си, когато искат да вземат думата и че е важно, когато искат да споделят нещо, да се придържат към темата, която е зададена.

 

3. Научете учениците да бъдат структурирани в общуването, за да придобие то смисъл за тях. Учениците имат нужда да се научат да организират идеите си в логическа последователност. Важно е да заявят ясно и точно твърденията си в самото начало на изложението си, а накрая да обобщят казаното, за да получи слушателят една своеобразна рамка на това, което е чул. Нека си направят план на това, което искат да кажат, да си набележат опорни точки и да ги следват.

 

4. Може да разиграете кратко ТВ интервю в рамките на 2 мин., например, за да се опитат да структурират историята, която искат да разкажат и да изведат най-важното от нея.

 

5. Професионалните водещи (ТВ и радио) имат цял екип, който подготвя предаванията им - сценарист, режисьор, редактор, продуцент. Разделете учениците по роли. Един да е режисьор, друг - сценарист и т.н. и нека заедно подготвят кратка презентация, реч или откъсот предаване.В самото предаване могат да благодарят на своя екип: “Бих искал да благодаря на моя сценарист Иван Иванов, без чиято подкрепа това предаваненямаше как да се случи….“ и т.н. Децата ще се почувстват изключително мотивирани и оценени.

 

6. Дайте възможност на учениците си да общуват с голяма аудитория – целия клас, ученици от по-малките класове или пък посетители на училището. Нека всеки ученик се включи като например разведе посетителите и им покаже части от училището или пък говори пред класа. Ако ученикът отказва да участва или пък няма необходимите комуникативни умения, можете да тренирате пред по-малобройна аудитория – малка група в клас или пред няколко човека.

 

7. Някои ученици най-вероятно ще имат трудности в комуникацията - при писането, четенето или друго. Те биха могли да споделят своите идеи чрез друг тип изразни средства - рисунки, постери, графики и схеми, компютърни програми, театрална сценка, демонстрация.

 

8. Придържането към темата е много важна част за добрата комуникация. Дайте на учениците такива задачи, при които те трябва да отсеят ненужната или несъответстващата информация от даден текст или откъс от текст, като предварително уточнитетемата.

 

9. Отговарянето на въпросите кратко и точно е друга много важна част, която учениците трябва да усвоят. Децата винаги смятат, че многословният отговор е винаги по-добрият вариант от краткия отговор. Нека сами открият, че добър отговор е такъв отговор, който се отнася абсолютно точно и директно към зададения въпрос. Задайте въпрос и заедно с ученицитесе опитайте да измислите възможни отговори. Питайте ги според тях, кой е бил на добрият отговор.

 

10. Накарайте учениците да преразкажат съобщение или новина с няколко думи, като се опитат да го пренапишат така, че да остане само най-важното. Това ще им помогне да се научат да обобщават и анализират. Умения, които ще им бъдат необходими занапред.

 

Център за приобщаващо образование

Адаптация по “Success with Inclusion” – Glynis Hannel

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин