№8. Комуникиране на своите избори в процеса на преподаване

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
19/03/2018 - 09:00

 

8. Комуникиране на своите избори в процеса на преподаване

 

„Най-добрите учители са тези, които те насочват накъде да гледаш, но не ти казват какво трябва да видиш.“

Александра К. Тенфор

 

Често учителите имат прекрасни идеи за иновации и реформи в класните си стаи, но учениците така и не успяват да се приобщят или адаптират към тях или поне не и в степента, в която е очаквал учителят. На пръв поглед това може да изглежда като нежелание на учениците да се съобразят с промяната или дори като умишлено саботиране, като и двете са напълно възможни и реални причини, но друга може би най-вероятна причина е, че децата просто не успяват да видят отвъд конкретната задача и да разберат защо действително учителят изведнъж решава да ги дели на групи или да работят по дългосрочни проекти, или им разрешава да си избират типа домашно.

За да привлечете ефективно учениците си към вълната на промяната, която искате да постигнете, отделете време, за да им обясните на достъпен език защо смятате, че дадена задача, която е нова за тях, би била полезна за класа като цяло и за отделните ученици. Дори бихте могли да им дадете възможност сами да предложат как да се доразвие идеята или да им дадете възможност да направят избор между две алтернативи по отношение на даден елемент. След това им обяснете конкретните стъпки, чрез които ще се реализира промяната и наблегнете на очаквания краен резултат и ангажиментите на всички в процеса. Това ще им помогне да излязат от руслото на навика и по-лесно да свикнат с новия начин на работа.

Същият подход бихте могли да приложите и при вече утвърдени практики за преподаване и учене, като изясните на учениците си какви са целите и ползите от тези конкретни дейности. Осъзнатото им участие ще ги въвлече по-трайно и мотивирано в учебния процес. Окуражете ги да ви дадат знак по конструктивен начин, когато сметнат, че даден метод вече не изпълнява желаната цел и дори, напротив, започва да ги напряга, изморява, демотивира. Заедно помислете за подходяща алтернатива.

Ще видите как този подход на сътрудничество с учениците при избора и обсъждането на методите за преподаване и учене ще повлияят благоприятно върху цялостното поведение на учениците в клас и ще ги направят по-старателни и изпълнителни – рядко някой е склонен да саботира нещо, в избирането на което е участвал и чийто смисъл разбира.

 

 

Pic credit: https://www.freepik.com

Маргарита Аспарухова-Кандиларова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин