SMART цели в помощ на справянето с предизвикателното поведение на учениците

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/06/2018 - 09:00

Понякога сме толкова ентусиазирани в планирането на нови и нови неща, които да свършим в училище, водени от стремежа да направим класната стая по-добро място за децата. Често обаче забравяме да анализираме подробностите около тези идеи и се оказваме в ситуация, в която сме разочаровани от резултатите. Доброто целеполагне е изключително важно за постигане на успех.

 

Цели:

Мария харесва работата си като учител. За нея е изключително приятно да се среща всеки ден със своите ученици, да подготвя новите уроци и игри за часовете си, да бъде човекът, който е отговорен да научи децата да четат и пишат. Нещо, което обаче Мария не харесва e ситуациите, в които ѝ е трудно да се справи. Например има трима или четирима ученика в нейния клас, които никога не следват инструкции и имат трудности да изпълняват до край поставените от нея задачи, те пречат на другите деца и ги разсейват по време на урока.

Мария често си мисли, че ако тези три или четири  деца не бяха в нейния клас, работата ѝ щеше да е най-мечтаната професия. Но тъй като тези три или четири деца са част от класа ѝ, тя често губи посока, започва да се колебае дали изобщо обича професията си и мисли за това дали няма да е по-добре да смени работата си.

Мария все пак решава да опита докрай.  Поставя си цел: „Трябва да се справя с това поведение и да успея да контролирам ситуацията в клас“. Тя се настройва позитивно относно работата си, често си припомня какво харесва в преподаването и влага всички свои ресурси в това да овладее трудното поведение на провокативните ученици.

В началото на новата седмица отива малко по-рано в училище, закусва добре и подготвя всички материали, от които ще има нужда. Уверена е, че ще направи всичко възможно, за да не позволи неприемливото поведение на учениците  да провали отново часа ѝ. Въпреки всичко, което прави  обаче, всичко се случва постарому. Мария се чуди дали изобщо става за учителка.

 

Предизвикателството, пред което Мария е изправена не е нещо необичайно. Много учители споделят, че трудното поведение на ученици е голям стресов фактор на работното им място и често е причина за това да заменят преподавателската си професия с друга.

Още нещо, което също е често срещано, е добронамереният, но неефективен начин, по който Мария се опитва да се справи с проблемното поведение в класа си. Когато си поставяме цели като  „да подобрим поведението в класната стая“ или „да подобрим управлението на класната стая“, често поради многозначността във формулирането им и неяснотата им, можем да се провалим в изпълнението. Какво точно имаме предвид под „подобряване на поведението в класната стая“? Не бива да забравяме, че неясните цели биха произвели неясни резултати.

Когато целите са SMART (от англ. eзик: 1. Specific; 2. Measurable; 3. Attainable; 4. Relevant  and 5. Timely):

  1. Специфични (конкретни)
  2. Измерими
  3. Постижими
  4. Уместни, точни (съобразени с контекста) и
  5. Имат краен срок за изпълнение

вероятността да успеем е много по-голяма.

Това е един подход за поставяне на цели, който изисква малко повече време, но той е ефективен начин да постигнем желаната промяна както в професионалната сфера, така и в образователната среда.

След като Мария се запознава със SMART подхода,  тя е готова да разпише стъпка по стъпка своите нови цели, насочена към постигане на желаната атмосфера в класната стая. В допълнение тя може да предвиди какви ще са стъпките, от които ще има нужда, за да реализира набелязаните задачи.

 

Цел

Добър пример

Недобър пример

Специфична

„Заедно с класа всяка сутрин преди часовете ще разглеждаме и ще си припомняме правилата:

„Уважавай другите“, „Бъди отговорен“, „Помагай на съучениците си“.

„Ще се уверя, че учениците знаят правилата“.

 

Измерима

„Ще изготвя 3 позитивни правила на класа”.

„Ще изготвя правила на класа”.

 

Постижима

„Ще намаля поведението, което пречи на обучителния процес по време на часовете по четене с до 30 %“.

 

„Ще елиминирам лошото поведение по време на моите часове ”.

 

Уместна

„Ще приложа различен подход за управление на класната стая (очаквано поведение, план за развитие на социалните умения на учениците)“.

„В стаята ми ще е тихо”.

 

 

Има краен срок за изпълнението ѝ

„До 11 ноември (след 1 месец) ще закача на подходящо място на стената правилата на класната стая, добре визуализирани, така че всички ученици, както и всички учители, да могат да ги виждат“.

„Ще закача на стената правила на класната стая”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„До началото на пролетта на 2018 год. моите ученици ще демонстрират поведение, което ще отговаря на ценности като уважение и споделена отговорност. Желаните резултати включват намаляване на поведението, което пречи на ученето на целия клас и увеличаване на ангажираността и участието по време на часа“.

 

 

Колин Гасамис, Вашингтонски Университет, Сиатъл, САЩ

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин