Обучение на Дъглас Чийни и Бриджит Уолкър

"Как да създадем общност в приобщаващата класна стая“

Уъркшоп за учители на тема: Как да създадем общност в приобщаващата класна стая

Кога: 1 ноември 2018 г. ; От 11:00 ч. до 17:30 ч.

Къде: Project lab, бул. "Мария Луиза" №58, етаж 2 (до Лъвов мост)

 

 

Много важна част от работата на учителя е да създаде такава атмосфера в класната стая, която да позволява на децата да се чувстват сигурни, спокойни и ценени, активно да участват в часа и пълноценно да общуват с връстниците си и учителите.

Наличието на споделени ценности в класа по отношение на разбирателство, уважение и толерантност ще даде възможност на децата да учат по-ефективно, а учителят да бъде по-успешен преподавател.

  • Как изглежда приобщаващата класна стая и какви са нейните характеристики?
  • Как да създадем позитивни взаимоотношения между учениците, базирани на споделени ценности?
  • Как да осигурим ефективна подкрепа на учениците си, които срещат затруднения в училище, като използваме възможностите на диференцираното преподаване?

Отговори на тези въпроси и конкретни техники и стратегии за работа в класната стая ще бъдат представени на уъркшоп за учители и директори.

Водещи на уъркшопа са проф. Дъглас Чийни и д-р Бриджит Уолкър от Вашингтонския университет, Сиатъл, САЩ, които са консултанти на Център за приобщаващо образование по програма "Едно училище за всички".

 

Проф. Чийни има повече от 40 год. опит в сферата на приобщаващото образование и е един от водещите американски специалисти в областта на емоционалните и поведенчески проблеми. Работил е 17 години като специален педагог в Орегон, преди да защити докторската си степен във Вашингтонския университет, Сиатъл.

До 2017 г. той е съпредседател на докторската програма за приобщаващо образование заедно с д-р Бет Уест и на магистърската програма за учители на деца със обучителни и емоционални/поведенчески проблеми заедно с  д-р Роксан Хъдсън. Проф. Чийни е в главен редактор на редица списания в областта на училишната интервенция, както и съавтор на „Списание за емоционални и поведенчески проблеми” (2006-2012). Одостоен с редица професионални отличия от амрикански и международни отганизации.

 

Д-р Бриджит Уолкър е образователен консултант и обучител с над 25 години опит. През 2006 г. защитава докторантура във Вашингтонския университет в Сиатъл. Била е специален педагог и е работила с деца с емоционални и поведенчески проблеми в първия във щата Вашингтон Център за интервенция и подкрепа на позитивното поведение (PBIS).

В момента тя работи с училища в САЩ за превенция и изграждане на приобщаваща среда за децата в риск от отпадане от училище, разработва програми за ученици със специални образователни потребности (обучителни трудности, емоционални и поведенчески проблеми, проблеми от аутистичния спектър). Има редица публикации и участва като съавтор на няколко издания, посветени на изграждането на ефективна система за подкрепа на учениците.

 

 

Цена на обучението: 120 лв.

При записване до 20 октомври 2018 г.  - 100 лв.

Местата са ограничени.

 

Данни за плащане по банков път:

Институт за развитие на приобщаващото образование ЕООД

Банка: УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG55UNCR70001523204630

Валута: Български лева
Основание за плащане:  Обучение 1.11. 2018

 

Предварителна програма

 

11:00 - 13:00 Приобщаващата класна стая. Изграждане на позитивни взаимоотношения. Стъпки за провеждане на позитивни срещи

13:00 - 14:00  Обяд

14:00 - 15:30 Изграждане на позитивна атмосфера в класната стая чрез ефективни системи и структури

15:30 - 16:00 Кафе пауза

16:00 - 17:30  Ангажираност на учениците в училище. Модели на подкрепа и диференцирано преподаване
 

 

>ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ