Обучение на Колин Гасамис

„Ефективна екипна работа между специалистите и учителите“- обучител Колин Гасамис

Уъркшоп за специалисти и учители на тема

„Ефективна екипна работа между специалистите и учителите“

с Колин Гасамис, обучител от САЩ  

 

Участниците в уъркшопа ще имат възможност да:

  • Идентифицират стратегии за ефективно лидерство, включително съвместно планиране и професионално развитие;
  • Приложат стратегии за съвместно планиране на дейности за подобряване на социално и емоционалното благополучие на децата и тяхното поведение.

Ще имате възможност да работите по темите прецизност при прилагането на практики, основани на доказателства, съвместно лидерство и стратегии и инструменти за ефективно сътрудничество и работа в екип заедно с Колин Гасамис по време на полудневен интерактивен уъркшоп за специалисти и учители, който ще се проведе на 26 юни 2018 г. в офиса на Център за приобщаващо образование (адрес: София 1000, ул. Княз Борис I 133), гр. София, от 14:00 до 18:30 ч.

 

Колин Гасамис ще бъде в България по покана на Център за приобщаващо образование като партньор по Програма „Едно училище за всички“, реализирана с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Повече информация за него:

Колин Гасамис е докторант и преподавател във Вашингтонския университет, Сиатъл. Фокусът на работата му е върху разработване и прилагане на методики за подкрепа на грамотността и социалното поведение при ученици в риск от обучителни трудности. Има изследователски и преподавателски опит по темите: грамотност, подкрепа на позитивното поведение и добри практики за индивидуално планиране и подкрепа на поведението.

Обучителните експерти от Център за приобщаващо образование Виктория Троянова и Маргарита Аспарухова-Кандиларова разработват съвместно с обучителя от САЩ програмата на събитието, така че да отговаря в най-пълна степен на спецификите на българската среда.

 

Уъркшопът ще се проведе на английски език с консекутивен превод на български.

Цена на обучението: 50 лв.

Таксата включва присъствие на уъркшопа, материали и кафе пауза.

Организаторите не покриват разходите по транспорт и настаняване на гостите.

Начин на плащане - с банков превод.

Данни:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение Център за приобщаващо образование   
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане:  Обучение 26 юни и име на участника

 

 

Предварителна програма:

14:00 - 14:30 Регистрация

14:30 -16:00 Сесия 1: Теоретична рамка и необходими умения

  • Какво е лидерство?
  • Прецизност при прилагането на практики, основани на доказателства, съвместно лидерство и професионално развитие

16:00 - 16:30 Кафе пауза

16:30 - 18:30  Сесия 2: Прилагане и примери

  • Прилагане на стратегии за ефективно сътрудничество и работа в екип

 

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ>

 

За повече информация и записване: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu, 0889 73 42 56, или офис на Център за приобщаващо образование, (+359 2) 870 20 63.