Дари

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Подкрепете нашата кауза повече деца да учат със своите връстници, да получават качествено образование и да се чувстват добре в училище, приобщени и ценени.   

 

Всяко дете има право да бъде прието и ценено. 

Всяко дете трябва да бъде прието и ценено.

Всяко дете може да бъде прието и ценено.

Сега.

Ние работим за това.

 

Искам да даря: