Конференция ПО 2014

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

 

 

 

Международна конференция

Приобщаващо образование – образованието на 21 век

     

 

 

На 13 декември 2014 г. от 9.00 часа в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе международната конференция Приобщаващо образование – образованието на 21 век. Конференцията се организира от Център за приобщаващо образование в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“ като част от програмата "Едно училище за всички".

Конференцията ще открият г-жа Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание и г-жа Наталия Митева, програмен директор, „Образование и библиотеки" на Фондация "Америка за България".

В първата част на конференцията ще бъде дискутирано докъде сме стигнали с изграждането на български модел на приобщаващо образование, както и ще се очертае извървения път в Шотландия, Ирландия и САЩ.

Център за приобщаващо образовaние кани водещи международни и български специалисти в сферата на приобщаващото образование и модерното образование на 21 век да споделят своя опит с участниците в конференцията. Презентатори ще бъдат проф. Дъглас Чийни от Вашингтонски университет в Сиатъл, САЩ, д-р Джон Рейвънскрофт, заместник-декан на Moray House School of Education, председател и директор на Шотландския сензорен център на Университета в Единбург, д-р Джералдин Сканлън, признат психолог и преподавател по психология на образованието и специални образователни потребности в Дъблинския университет, Ирландия и Силвия Николаева, професор по социална педагогика към Факултета по педагогика на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Във втората част на деня работата ще премине в тематични групи, в които ще се споделят примери за добри практики от опита на екипа на Център за приобщаващо образование и учители, директори и специалисти от цялата страна. Те ще могат да споделят пред колеги своите собствени постижения и поводи за гордост.

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

08.30 – 09.00: Регистрация

9.00 – 09.15: Откриване на конференцията

Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката

Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката, 43-то Народно събрание

Наталия Митева, програмен директор, „Образование и библиотеки", Фондация "Америка за България"

09.15 – 09.45: Ива Бонева, Център за приобщаващо образование: Защо приобщаващото образование е образованието на 21 век и как работи моделът Едно училище за всички

09.45 – 10.00: проф. д-р Дъглас Чийни, Вашингтонски университет, Сиатъл: Как да приобщим всички - видео

10.00 – 10.50: д-р Джон Рейвънскрофт, Единбургски университет: Разбиране на концепцията “детето в центъра” чрез работа в екип – представяне и дискусия

10.50 – 11.20 Кафе пауза

11.20 – 12.10: д-р Джералдин Сканлън, Дъблински университет: Осигуряване на постоянна подкрепа за учителите. Рамка за приобщаване на ученици със специални образователни потребности - представяне и дискусия

12.10 – 13.00: проф. д-р Силвия Николаева, Софийски университет „Св. Климент Охридски”: Приобщаващото образование в България – извървени и (из)оставащи пътища - представяне и дискусия

13.00 – 14.30: Обяд

14.30 – 16.30 Работа по групи – дискусия и споделяне на добри практики в следните панели: 

1.„Закрила и безопасност на най-уязвимите деца в училище” - Стефан Йорданов, ЦПО/ Аула

Тази сесия е насочена към повишаване на чувствителността към безопасността на децата в училище и най-вече закрилата на най-уязвимите ученици. Ще набележим местата, където биха могли да съществуват рискове за децата и ще изясним конкретните роли и отговорности. Освен това, ще предложим инструмент за саомооценка и практични начини да разработим процедури и политики за безопасност.

2. „Работа на училищните екипи” - Анет Маринова, Виктория Бъчварова, ЦПО/ Зала 2

Най-голямото предизвикателство пред училището е да посрещне нуждите на всички, които се обучават в него. Прeди всичко е важно участниците в екипа да се обединят около обща цел в името на детето и да я следват, като регулярно си подават обратна връзка и предприемат необходимите действия. 

3. „Управление на класната стая”- Даниела Тодорова, ЦПО/ Зала 240

Позитивната атмосфера в класната стая, справянето с нежеланото поведението и ангажирането на учениците като активни участници в процеса на  ученето са част от темите, които ще дискутираме в тази сесия.

4. “Споделяне и развиване на добри практики при работа с родители“ - Стефка Чинчева, Александра Ангелова, ЦПО/ Информационен център

Всички ние като специалисти, учители, ръководители на екип, който е ангажиран и заинтересован от добруването на децата в училище, разбираме важността на работата и общуването с родителите. Често добрите ни практики свързани с това общуване остават несподелени и неизговорени с колегите и заинтересованата общност, ето защо Workshop “Споделяне и развиване на добри практики при работа с родители“ ще се опита да бъде място, където опитът и идеите ни ще срещнат тези на колегите. 

5. „Детско участие”  - Лилия Кръстева, ЦПО/ Зала "Алма Алтер"

Принципът за участие на децата е основен за философията на Конвенцията на ООН за правата на децата. Участието насърчава младите хора да бъдат въвлечени в процесите и да поемат отговорност. То им помага да замислят и осъществяват проекти и инициативи, чрез които да изразят своето мнение и да влияят на политиката и практиките отнасящи се до тях.

6. "Приобщаваща класна стая" - Светла Бенина, Маргарита Аспарухова, ЦПО/ Зала 1

 Класната стая е мястото, където децата ще прекарват голяма част от времето си, затова е важно да се чувстват уютно и безопасно в нея.Ако детето се чувства представено, прието и оценено в своя клас и в своята класна стая, то ще реагира на предизвикателствата в учебния процес с повече спокойствие, а от там и общата атмосфера ще се запази спокойна и подкрепяща.

 

Поради големия интерес и запълване на капцитета на залата, регистрацията е затворена на 250 участници.

Очакваме всички регистрирани на 13 декември в 8.30 часа. Главният вход на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще бъде отворен за участниците в конференцията от 8.20 до 9.00 часа.

 

*Организаторите не покриват разходите за транспорт и настаняване.

*Участието в конференцията е безплатно