Материали от Конференция 2016

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

 

Материали и презентации от конференцията Приобщаващо образование 2016

Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите

 

 

Материали:

1) Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда

2) Допълнителната подкрепа и психичната грижа за учителите

3) Из Годишен доклад на Център за приобщаващо образование „Приобщаващото образование и общините“ – основни изводи и препоръки

4) Подкрепата за личностно развитие в новите образователни политики за приобщаващо образование – философия и практика на подкрепата

5) Национално представително изследване на нагласите на учениците от шести клас

 

Презентации:

Приобщаващо образование. Тук и сега - Ива Бонева, изпълнителен директор, Център за приобщаващо образование

Приобщаването в Европа: напредък и предизвикателства – Кор Майер, директор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование

Квалификация на учителите и приобщаване - Антула Кефалину, програмен мениджър, Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование

Приобщаващи практики в клас -  лично и професионално развитие на учителите  - Ерин Макрайт, образователен специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители и педагог с дългогодишен опит, работил с деца в риск в САЩ, Палестина, Руанда и частни образователни структури в Китай, Япония, Киргизстан

Приобщаващи практики в клас -  взаимодействие с общообразователния учител -  Жоао Диас, директор "Рехабилитационни услуги" в неправителствената организация ARCIL и логопед в Център за ресурси за приобщаващо образование, Португалия

 

Видеа показани по време на конференцията:

Филм "Едно училище за всички"

Модел за изграждане на приобщаваща училищна среда

 

ПЪЛНИЯТ ЗАПИС ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ 2016

Кои бяха участниците в ПАНЕЛНИТЕ ДИСКУСИИ.

СНИМКИ от КОНФЕРЕНЦИЯ 2016