адаптиране

„Да очакваме от всички деца на една и съща възраст да учат по един и същ начин, е все едно да очакваме от всички деца на една и съща възраст да носят еднакъв размер дрехи.“ Маделин...
Акомодации[1]       Модификации[2] Активност  от типа на разходка в коридорa няколко пъти на ден, може да е достатъчна за едно дете, за да успее да запази...

Oбем – адаптиране на броя на темите, които се очаква да бъдат научени или изпълнени Време – адаптиране на допустимото време за научаване, изпълняване на задачи или изпитванеНиво на подкрепа...