брошура

 (.pdf) "Разговори за приобщаващото образование. Книжка за родители" Маргарита Аспарухова и Център за приобщаващо оразование   Скъпи РОДИТЕЛИ,Всички знаем, че родителството е...
Скъпи РОДИТЕЛИ,Всяко родителство е трудно и е свързано с безброй въпроси, съмнения и колебания.Но и всяко родителство е изпълнено и с много радост, гордост и обич. Може би в момента в главата ви се...