емпатия

Превръщане на групата в общност и изграждането на работещи екипи изисква време, внимание и търпение и най-вече, зачитане на възможностите на всяко дете, на неговите уникални характеристики и качества.

Емпатията и толерантността - контрапукт на агресията и необходимостта от тяхното ранно формиране   Педагог съм по образование, работя като секретар на Местна комисия за борба срещу...

Тази завлaдяваща анимация ни разкрива каква е разликата между емпатията и съчувствието?