карти за отговор

Индивидуалното изпитване често поражда тревожност у учениците. Вероятно и Вие имате в класа си ученици, които никога не вдигат ръка, дори когато знаят и могат. Играта с карти за отговор помага на...
Картите за отговор са карти, знаци или други материали, които учениците избират и показват в отговор на въпросите или задачите, които задава учителят. Използването на карти за отговор...