нов ученик

В друга наша статия  вече споменахме естествените притеснения, които, въпреки опита си, поради професионални и лични причини, имат учителите, от чийто клас ще бъде част дете със специални...