отоворни деца

Вижте идеите на Фая Гератлиева как да запазим природата "и за хората, които ще се родят след нас".