педагогически практики

Моята добра практика е насочена към изграждане на екипна работа, уважение и ползотворно учене в класната стая на ученици от 5. до 12. клас. Вече десетина години уча всички ученици на следните...
РАЗЛИЧИЕТО (урок, проведен с трети клас ) Цел: Формиране на интерес у учeниците към проблема за различието между хората. Задачи: Развитие на умения/усет за  откриване и  изразяване...