подредба

Имах възможността да съм ментор на учител, участник в програмата на Университета в Масачузетс, която е с фокус върху развитие на себепознанието при учениците, подобряване на самооценката им, както...

Наскоро имах възможност за кратък период от време да посетя разнообразни часове, водени от различни учители и така вниманието ми бе привлечено от това как незначителни на пръв поглед елементи...