А как е подредена Вашата класна стая?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
05/03/2015 - 13:45

 

   

Наскоро имах възможност за кратък период от време да посетя разнообразни часове, водени от различни учители и така вниманието ми бе привлечено от това как незначителни на пръв поглед елементи от подредбата на класната стая могат да бъдат ценен инструмент, който да компенсира слабите страни на деца с обучителни трудности, така че те да могат да участват ефективно в учебния процес.

Понякога може да е достатъчно нещо съвсем елементарно, като това да поставим ученик, който лесно губи концентрация, по-далеч от прозореца и вратата, за да не го изкушават всички толкова атрактивни звуци, идващи отвън. Добре е това да е мястото, където стоите най-често. По този начин веднага ще забележите, ако детето започне да се разсейва и бързо и лесно ще може да му напомните да остане фокусирано преди да се е изгубило напълно. Предварително може да се договорите за таен сигнал (например леко докосване по рамото му), с който да му давате знак, всеки път, когато трябва да се върне към основните занимания, без да е необходимо останалите деца в класната стая да разбират, че има проблем в този момент и без да е необходимо да прекъсвате учебния процес десетки пъти, за да правите забележка.

Неяснотата или липсата на план напрягат и объркват някои деца. За да направите ежедневието организирано и предвидимо, подгответе прегледна дневна програма и я поставете на видимо място (около дъската). Графикът може да бъде изобразен и с картинки, особено за по-малките деца.

А в най-добрият случай ще имате назначени отговорници, които да се грижат за актуализирането на програмата всеки ден. При по-големите ученици може да определите място на дъската, на което всеки път да записвате целите за съответния час.

Използвайте кутийки и класьори за по-добра организация на пространството – напр. определете място, където децата да оставят писмените си изпитвания на излизане от стаята; място, от което могат да вземат проверените си тетрадки; място, от което сами да вземат в случай на нужда, пособия за писане; място за допълнителни задачи, ако приключат по-рано и т.н. Освен всичко друго, когато децата свикнат с конкретната организация, ще пестите време.

Следете за това дъската да е винаги чиста. Всички рисунки, графики, и всякакви разноцветни табла закачете отстрани.  Нека в предната част на стаята да няма нищо разсейващо, особено около дъската (освен може би дневната програма и правилата на класа).

Отделете време и място за движение между заниманията, особено при учениците от начален етап. Можете да правите лицеви опори на стената, да се изправите и да се разтегнете, да поскачате на място. Друг вариант е да планирате няколко 3-минутни игри за раздвижване в рамките на часа, с които едновременно да се освежите, но и да упражните някакво знание. Например в час по английски всеки да си представи, че е велик художник и да изрисува във въздуха предмет от текст, който току-що сте прочели, така че съседът му да познае предмета и да го назове на английски. Или може да им предложите вие да четете твърдения (няма значение по кой предмет), а децата да се изправят прави, ако твърдението е вярно или да остават „замръзнали“ на мястото си, ако е грешно. Това е и чудесен начин да проверите разбирането на идея, която току-що сте преподали и едновременно да се поразмърдате. А може просто да използвате метод за разпределяне по групи, който да ги пораздвижи из стаята.  

На децата, които имат нужда от повече раздвижване, възложете отговорности, които да им дадат причина да станат от мястото си в рамките на часа (напр. отговорник дъската да бъде почистена, когато дадете знак; отговорник, който да събира писмените задачи за проверка; отговорник за раздаване и събиране на учебниците и т.н.)

За ученици, които имат нужда от повече сензорна стимулация, увийте ластична лента около краката на стола, която ученикът да може да разтяга с крака. Друг вариант е да му дадете някаква занимавка за ръцете – мека топчица или броеница.

  

Възглавничките (надуваема или с боб, например) могат да помогнат на „шавливите“ деца да изразходват тихичко излишната енергия и да се концентрират по-добре.

Ако класната стая или кабинетът позволяват, отделете в един ъгъл уютен „кът за усамотение“. Възможен начин, по който може да го използвате, е, когато правите писмено изпитване или тест, там да настаните хиперсензитивно дете, което по-трудно игнорира различните стимули на от средата и има нужда от колкото е възможно по-спокойна атмосфера, за да се представи добре. Обяснете му предварително, че това не е наказание, а опит да го подкрепите.

Алтернативен вариант, ако имате повече такива деца, е да снабдите всичките си ученици с големи картонени папки, с които да „очертават“ свое „офис“ пространство при самостоятелна задача или тест. Децата се чувстват важни и се забавляват, когато работят в режим „Личен офис“, а и по този начин гарантирано намалявате нивата на преписване един от друг. Тази техника е особено полезна, ако чиновете в стаята ви са подредени по групи, защото ще ви спести време за разместване при всяка самостоятелна задача. 

Каквато и организация да изберете за класната ви стая, надявам се да сме ви замислили за това как може да използвате елементите на учебната среда като източник на ефективни стратегии за подкрепа на децата, без това непременно да е свързано с допълнителни материални ресурси.

 

Снимки: www.slanchica.com

                                                           

Даниела Тодорова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин