училищно управление

Усещането за безопасност в училище е важна предпоставка, за да разкрият децата пълния си потенциал и да развият уменията си за справяне с емоциите и пълноценно общуване.  

училищно управление | Приобщи се! Виртуален център за приобщаващо образование.

Грешка

The website encountered an unexpected error. Please try again later.