Първата родителска среща

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
03/09/2015 - 09:15

Често, за да бъдат активни и ангажирани в образователния процес на децата си и в училищния живот, родителите очакват знак, че са добре дошли и желани като партньор в училището или имат нужда от мъничко насърчение и идеи как да се включат.

Първата родителска среща е добър повод да покажете на родителите на поверените ви деца, че държите и разчитате на тяхното мнение, участие и подкрепа.

Ето няколко идеи как да структурирате първата родителска среща така, че да бъде полезна за всички страни.

Планирайте я предварително за ден и час, в които не се очаква да има много закъснели или възпрепятствани родители. Ако сградата на училището позволява, проведете срещата в учителската стая, в конферентната зала, библиотеката или столовата. Чиновете в класната стая са прекалено малки за родителите и ги карат да се чувстват некомфортно. Добра идея е да направите график за тези зали с колегите си.

Ако класът е нов, се представете и помолете всеки родител да се представи с името и името на детето си. Няма да запомните всички имена, но когато хората излязат от анонимност, участват по-активно и анагажирано в разговора. Поканете на срещата възпитателя от занималнята, училищния психолог и логопед.

Не превръщайте родителската среща в монолог, но не позволявайте да се превърне и в говорилня. Представете накратко основните неща, които предстоят през новата учебна година и поставете въпросите, които трябва да се обсъдят. Тях можете да подложите на кратка дискусия от типа „за” и „против”, отделете време за задаване на въпроси и решете всичко с гласуване. 

Добре е предварително да приготвите копия за всички родители със списък с необходимите учебници и помагала, с възможностите за участие на децата в допълнителни проекти, информация за специалистите в училището или за ресурсно подпомагане.

Ако всички родители са съгласни, направете контактен списък, имейл листа или фейсбук група, за да улесните комуникацията помежду си.

Накрая бихте могли да раздадете на родителите кратка анкета, в която да споделят идеите си как биха искали и могли да подпомогнат образователния процес на детето си или класа. Тематичните празниците на класа с участието на родителите са добър начин за сплотяване на класа и за въвличане на родителите в живота на училището.

Оставете в анкетата и място, в която родителите да отбележат, ако имат нужда от допълнителна среща за обсъждането насаме на въпроси, свързани със семейната среда на детето или необходимостта от по-специфична подкрепа.

Определете заедно кога ще бъде следващата родителска среща и какви биха могли да бъдат основните теми на разговор.

 

 

Маргарита Аспарухова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин