Накарайте работната памет да работи по време на ученето

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
29/10/2018 - 15:15

Работната памет включва съзнателната обработка и управление на информацията, необходима за изпълняване на сложни когнитивни задачи, като учене, разсъждаване и разбиране. Описват я като „шофьора“ на паметта. Дълго време на паметта се гледаше като на ключов аспект от обучението, но тъй като фокусът в образователните стандарти се отмести от механичното запомняне към знанията и уменията, необходими за обработката на нова информация, работната памет заема все по-централно място.

Понастоящем има истински бум на изследвания, чиято цел да разберат как работи тази сложна функция и как можем да я усилим. Терминът „работна памет” обаче е използван за първи път преди повече от 50 години за описване на ролята на припомнянето при планирането и осъществяването на нашето поведение. През 70-те и 80-те години на ХХ век британският психолог Alan Baddeley и колегите му разработиха модел на работната памет, който обединява познанията за това, как мозъкът приема входящите сигнали от сетивата, как обработва както визуално-пространствената, така и словесната информация, как получава достъп до дълготрайната памет и как всички тези входящи сигнали се обработват от функция, наречена от учените „централен изпълнител”.

 

Работната памет в мозъка

Централният изпълнител наблюдава и контролира входящите сигнали; той решава върху коя информация ще фокусираме вниманието ни. Както и при другите когнитивни процеси, които привеждат в действие изпълнителни функции,физическото място на работната памет се намира в предния дял на мозъчната кора. Изследователите са открили повишена активност в тази зона на предната част на мозъка, когато хората мислят или решават проблем, като използват работната памет.

Другите дялове на мозъка, които подпомагат работната памет, са хипоталамусът, който участва в дълготрайното запомняне и пространствената ориентация, и зоната на Брока, разположена от лявата страна на предните дялове на мозъка, която взема участие в обработката на речта и плавността на говора.

Работната памет участва в разнообразни задачи от сферата на ученето и ежедневието, като четене, решаване на проблеми и придвижване. В този свой аспект тя понякога се нарича „работния кон на мозъка“. Всъщност, Tracy и Ross Alloway в книгата си  The Working Memory: Train Your Brain to Function Stronger, Smarter, Faster („Работната памет: тренирайте мозъка си, за да функционира по-мощно, по-интелигентно и по-бързо”) твърдят, че работната памет е по-добър индикатор от коефициента на интелигентност за това, как учениците ще се справят в училище: „Коефициентът на интелигентност е това, което знаете. Работната памет е това, което можете да направите с това, което знаете.“

Следователно, работната памет е ключово когнитивно умение за учениците и техните учители. Като преподавател, Вие добре знаете, че трябва да бъдете в състояние да поддържате умствените способности и пъргавината на ума, за да обработвате множеството променливи фактори в ежедневната преподавателска практика, като предишните знания на учениците,основната цел и задачи на урока, последователността от обучителни дейности, времевите ограничения, прекъсванията през учебния ден и т.н. и т.н.

Учениците задействат работната си памет, докато се досещат за значението на новите думи, които срещат, докато четат и когато решават кои математически функции ще трябва да приложат при задачата, която учителят им току-що е написал на дъската.

 

Трениране на работната памет

Добрата новина за учителите и техните ученици е че работната памет може да се подобри. Тези стратегии могат да спомогнат за активирането и с течение на времето за засилването на функцията на централен изпълнител на работната памет:

Повтаряйте след мен

Карайте учениците да повтарят това, които сте казали, или да го парафразират с техни собствени думи – това е лесен начин както да оценят, така и да засилят работната си памет. Действията слушане и изговаряне на това, което са чули, фокусират вниманието им върху съдържанието на урока и активират някои компоненти на модела на работната памет.

 

Превърнете го в игра

Децата и младежите обичат да играят на игри и игрите на карти Concentration, Crazy Eights, и Uno могат да спомогнат да изграждане на работната памет. Още по-добре е да създадете обучителни дейности на база на игрите за запомняне, за да спомогнете за запомняне на важната информация.

 

Наблегнете на релевантността

Обсъдете в класа важността на определянето и наблягането върху релевантната информация при ученето. Животът е пълен с нерелевантна информация и възможности за разсейване. Когато търсите онлайн информация по дадена тема например, е много лесно да отвлечете вниманието си с материали, които са интересни, но нямат отношение към работата, която вършите. Ключов аспект при подобряването на работната памет е развиването на способността Ви да обръщате внимание на това, което е важно в момента.

 

Подсилете краткосрочното припомняне чрез упражнения

Осигурете голям брой учебни дейности, които включват работа с късчета информация. Словесните задачи по математика изискват от учениците да определят, запомнят и обработват данни.

 

Визуализирайте го

Да научим учениците да изобразяват в ума си компонентите на математическа задача с думи (само като пример), е друга стратегия, която включва и подсилва многобройните компоненти на работната памет. За стратегията на визуализация, прилагана към разбирането при четене, вижте предишната ни публикация относно „кино в мозъка“.

 

Преподавай го, за да го научиш

Работната памет участва и при преподаването. Чрез дейности, включващи взаимообучението или ученето по двойки и в малки групи, учениците могат да подобрят научаването като използват работната си памет при изпълнение на задачата да обясняват и преподават ново съдържание на другите.

 

И накрая, когато говорите на учениците си за работната памет и за това, как могат да я подобрят, съчетайте тези уроци с ясни указания за друго когнитивно умение – вниманието. Вниманието ни помага да се концентрираме върху информацията, така че можем да го използваме при работната памет.

А Вие как карате учениците си да използват работната си памет?

Снима: Pixabay.com

 

Превод от английски език:

 

 

 

Оригинална публикация от 12.02.2015г. на ©Edutopia.org; George Lucas Educational Foundation. Статията: Put Working Memory to Work in Learning автор: Donna Wilson e преведена и публикувана с разрешението на Edutopia.org.

Бележка на редактора: Съавтор на тази публикация е Marcus Conyers, който заедно с Donna Wilson е сред разработилите програмите за магистърска и Ed.S. степени по Brain-Based Teaching на университета Nova Southeastern University.

Преводът е направен със съгласието на Edutopia.org, но не е одобрен от Edutopia.org и поради тази причина е възможно да се разминава от оригиналния текст. В случай на съмнения, трябва да се има предвид оригиналният текст.

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин