Защо работната памет е важна за работата в клас? Стратегии за подкрепа на децата

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
12/10/2017 - 09:45

                             

Много от дейностите в клас, свързани с четенето, писането и математиката изискват участието на работната памет. Така, например по време на диктовка, детето трябва да задържи в ума си продиктуваното изречение, докато едновременно с това прави нещо, което е трудно за него – старае се да запише правилно конкретните думи от изречението.                

Децата с дефицити в работната памет обикновено се представят зле по време на такива дейности – защото лесно губят от работната си памет информацията необходима за продължаване на дейността.

В резултат на това, децата не получават ползата от успешно изпълнената учебна дейност и това като цяло забавя темпа им на учене.

Децата с дефицити в работната памет също така се затрудняват със следването на дълги инструкции. Те забравят дадената инструкция, преди да са изпълнили всичките й стъпки. Обикновено на учителят му се струва, че детето не е обърнало достатъчно внимание, въпреки че то просто е забравило това, което  трябва да се направи.

По време на диктовка детето не просто трябва да запомни продиктуваното изречение, но и да помни и следи коя дума е стигнало с писането, да си спомни коя е следващата и да я напише, т.н. Резултатът идва под формата на диктовка с много пропуснати или повторени думи или букви.

Характеристики на децата с дефицити в работната памет

Обикновено децата със слаба работна памет:

  • не са активни по време на работа по групи в клас, не вдигат ръка и не отговарят директно на въпроси
  • държат се така сякаш не са обърнали внимание на инструкцията – забравят части от не или от съобщението, което трябва да предадат
  • изгубват до къде са стигнали по време на изпълнението на по-сложни задачи и това може да ги накара да се откажат от задачата
  • изоставaт в училище – особено по четене, писане и математика
  • учителите им смятат, че могат да задържат вниманието си само за кратко и че лесно се разсейват

 

Защо работната памет е важна за ученето?

Работната памет е важна, защото предоставя работно пространство, в което можем да съхраняваме информация, докато сме мисловно ангажирани в друга дейност.

За да се улесни работата на децата в клас, препоръчваме учителят да следи детето да изпълнява задълженията си по начин, който не претоварва капацитета на работната му памет.

  • Разбийте задачите на по-малки стъпки;
  • Припомняйте на детето това, което забрави;
  • Окуражете детето да поиска напомняне, когато е необходимо;
  • Позволете на детето да използва помагала, за да намали информацията, с която трябва да работи – бележки, лепящи листчета, таблици, списъци и др.

Снимка: ЦПО

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин