С кого да работим, за да подкрепим учениците си, които могат да имат трудности с ученето

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
05/02/2016 - 09:45

Често в забързаното си ежедневие на учители и в желанието си да се справим с всички задължения и предизвикателства, които ни заливат, забравяме, че не сме сами в преподаването и грижата за децата. Можем да разчитаме на подкрепата както на колеги си в училище, така и на родителите на нашите ученици.

Какви са вариантите да обединим силите си в името на децата:

1. Сътрудничество с ресурсните учители

 Ако родителите имат такава възможност и ако решат да кандидатстват за помощ от ресурсен учител, ресурсният учител ще има допълнителни часове с детето. Изключително важно е да работите в екип с него, да изберете заедно подходящите дейности и да се допълвате взаимно в работата си.

2. Обмяна на опит с колеги учители

Вероятно в училището, в което работите, има много други учители, които преподават на деца с обучителни трудности. Освен че бихте могли да обменяте опит и да споделяте източници на информация един с друг, ще намерите и взаимно разбиране и окуражаване.

3. Работа в екип с учители от по-долни или по-горни образователни нива

От решаващо значение за децата с обучителни трудности е да осигурите приемственост в обучителните стратегии и практики между различните образователни нива. Приемствеността между предучилищна и начална училищна възраст, също и приемствеността между начален и прогимназиален курс са изключително важни.(Тук можете да разгледате и изтеглите кратка организационна таблица, която ще ви помогне като учител да улесните, организирате и проследите прехода на децата в нова за тях учебна среда: За учители: Чеклист за улесняване на прехода в ново училище или клас. )

4. Сътрудничество с училищното ръководство

Акo все още във вашето училище няма цялостна политика по отношение на работата с децата с обучителни трудности, направете всичко възможно поне да положите началото. Това ще ви помогне да се чувствате по-уверени в работата си и ще направи родителите по-спокойни за бъдещето на децата им.

5. Повишаване на информираността по проблемите на дислексията у родителите на останалите деца от класа и в общността като цяло

Понякога родителите на другите деца от класа се отнасят негативно към децата с обучителни трудности. Притесняват се, че цялото ви внимание ще бъде за децата с обучителни трудности  за сметка на вниманието към собствените им деца. По време на родителските срещи информирайте родителите за действията, които предприемате, за да подкрепите тези свои ученици и ги уверете, че в случай, че в някакъв следващ етап техните деца също имат нужда от допълнителна подкрепа, вие ще помогнете и на тях.

 

Публикацията е продукт на съвместната работа на Център за приобщаващо образование по проект "Училището е и мое право".

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин