Приобщаващата среда. Как да организираме пространството?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
15/01/2018 - 15:30

Подготвената работна среда е един от важните елементи на приобщаващата среда, която следва да се осигури не само в различните центрове, но и в детските градини и училища, за да се подкрепи включването на деца със специални потребности.

Нейната добра организация увеличава участието на деца, намалява изолацията им и прави възможно те да са заедно с другите. Осигуряването й изисква спазване на някои основни правила, но и индивидуален подход и съобразяване с точните и конкретни нужди на децата, които ще се включат в групата /класа/.

В Дневният център в гр. Свищов ефективната организация на работното пространство е осигурена като резултат от обученията на екипа и последващи супервизии във Фондация „Карин дом”-Варна.

Постепенно с времето под ръководството на нашите обучители, ние успяхме да създадем едно добре подредено, структурирано и визуализирано място, с атрактивни и желани от децата материали. Спазвайки основните принципи на системата Монтесори, използвайки визуални разписания, система за общуване чрез картинки и други, деца с различни по вид и степен дефицити работят заедно, всеки съобразно своите интереси и темпове, но с желание и стремеж за развитие.

Представям ви снимки от двете ни работни зали в първа възрастова група – за деца до 7 години и втора възрастова група – за деца от 7 до 18 год.

 

Бих искала да обърна внимание на индивидуалните работни места, предназначени за деца с по-лесна отвлекаемост на вниманието, с разстойства от аутистичния спектър и др. Много често точно тяхното приобщаване в занималнята на детската градина или в класната стая в училище, са съпроводени с много трудности.

 

Това работно място се намира в общата стая, там където са всички останали деца, но същевременно е създадена възможност за уединение и изключване на разсейващите фактори. При нас са използвани паравани, но за целта могат да се ползват и наличните мебели в стаята. Всяка от кутиите до работно място си има име. В кутията „начало” се поставят материалите, с които детето трябва да работи. Когато приключи, то ги поставя в кутията „край”. Визуалното разписание допълнително организира и подрежда работата на детето и така с течение на времето, то става все по-организирано и самостоятелно. Работи съобразно собственото си темпо и възможности  и същевременно е част от групата/класа.

 

Идеи за интересни и полезни материали

На пазара се предлагат много полезни, атрактивни и висококачествени материали, част от които сме успели да закупим в нашия център, но за разнообразието на средата, много често използваме и изработени от нас материали – с малко труд и подръчни средства. 

Представям ви част от нашите кутии за учене. За първи път видяхме такива материали преди повече от пет години при едно от обученията ни в „Карин дом”-Варна. Направи ни впечатление усърдието и видимия интерес на децата, които работиха с тях. Това ни даде идея как и ние да разнообразим средата си.

  

  

В пластмасови кутии е поставен цветен пясък, грис и друга консистенция /например царевично брашно/, в която има малки фигурки на животни от фермата, от морското дъно и изрязани от дунапрен букви. Материалите имат обучителен характер. Подходящи са за тактилна и зрителна стимулация. Начинът на приложение е разнообразен и зависи от интересите и нивото на развитие на конкретното дете, както и от въображението на специалиста. Работата с тях е приятна и много забавна.

Теменужка Тодорова - директор на Дневен център за деца с увреждания, гр. Свищов

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин