Направи си сам: ИГРА С ЧАШКИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЯ

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
19/02/2018 - 09:45
Направи си сам

 

Какво представлява играта:
Играта се състои в това да съставяш изречения.  Може да започне с по-малко думи, а после да включи и 'чашката на прилагателните', за да дообогати смисъла на изречението си. След като детето състави определено съобщително изречени, може да се опита да го 'превърне'  във въпросително или заповедно. Върху чашката има /печатно изписани/ 4-ри думи. Детето чете думичките и завърта чашката на думата, която предпочита да използва. 

Може да започне с име /Жоро, Оля, Ани, Диди/, ако иска да направи съобщително изречение.

Ако иска въпросително, то ще вземе чашката с въпросителните думички /Дали, Нали, Кога, Защо + ли/. Нарочно са изписани с главна буква, за да го подсетят детето, да ги сложи в началото на изречението. После ще потърси глаголите /чете, пише, шие, полива, реже; пее, мие, яде, играе/. След това ще се сети да потърси съществителното /пола, цветя, чушки, книга; сок, ябълка, чай, диня/.

Тук ролята на родителя е да  подскаже, че детето може да дообогати смисъла на изречението и ще намери прилагателните /вкусна, сочна, топъл, студен; къса, уханни, зелени, интересна/.

Има и чашка, на която са изписани само препинателните знаци/. , ! ? : ;/
Предложете на детето само да напише думички върху следващите чашки, за да измисля повече възможности на по-дълги изречения.

     

За кого е подходяща?
Игрите са подходящи за деца, които са в подготвителна група или учат в първи клас.

За какво помага играта?
Тази игра дава възможност на децата сами да измислят изречения, да четат думи, да ги подреждат, т.е. да работят с ръцете си, моделирайки изречение. Комплектът чашки сам им подсказва как да дообогатят значението на изречението, как да го завършат. Няма нужда да пишат, трият или да се притесняват от грешки - просто пренареждат чашките в правилната комбинация.

А смехът е гарантиран, докато изпробват вариантите.
Играта позволява различни вариации.  Показваме Ви я в различни цветове, но можете да я преобразите и да изпишете с перманентни маркери в един цвят съществителните, в друг-прилагателните, в трети-глаголите и т.н., за да улесните децата.

Мария Петрова, начален учител, автор на Творчески работилнички за децата на Пловдив към РНБ "Иван Вазов", гр. Пловдив

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин