Направи си сам: КАРТИ ЗА ПО-ЛЕСНО ЧЕТЕНЕ И УЧЕНЕ

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
07/01/2019 - 09:00
Направи си сам помощници в ученето

 

Защо картите улесняват ученето и четенето?

Използването на карти за четене и учене улеснява концентрирането върху написаното на картата, позволява лесното подреждане и преподреждане на картите в зависимост от целта на задачата и съпоставянето на написаното върху две или повече карти. Освен това картите дават чудесна възможност за включването им в различни игри. Детето може да си тегли карта, да си брои точките (да брои самите карти, през които е минало), да се редува с вас или друго дете при тегленето и четенето на картите.

Тъй като четенето и ученето с помощта на карти е по-лесно и забавно, децата придобиват повече увереност.

Какво представляват картите за четене?

За някои деца, които се затрудняват с четенето, прочитането на по-специфичните букви и съчетания от букви е особено трудно – например буквите „й”, „я”, „ю”, „щ”, съчетанията „йо”, „ьо”, струпването на съгласни, прочитането на затворени срички или срички, състоящи се само от гласни. Целта на един такъв комплект карти е да се отработи и автоматизира чрез повторение четенето на тези специфични букви и съчетания от букви.

Изрежете от хартия или картон (ако е необходимо, нека са цветни, за да се намали контрастът между черните букви на белия фон) карти и напишете на тях думи (може и срички, ако детето не умее изобщо да сричкува) – целта е да имате голям набор от думи или срички, които детето да чете и да подрежда по определен начин. В случая сричките са написани с различен цвят маркер, за да се подпомогне правилното разграничаване на сричките.

За кого са подходящи?

Картите ще помогнат на деца, които имат нужда от допълнителна практика по четене и отработването на определени правила за четене. 

Как помагат картите?

Картите позволяват отработването на трудните за детето правила и модели за четене чрез повторение и чрез надграждане. Ако детето може да прочете думата „май”, се научава, че може да прочете още „дай”, „лай”, „край” или по-сложни думи „майка”, „лайка”, „зайка”. Картите съдържат по една дума, написана с по-голям шрифт и с различни цветове за всяка сричка, което улеснява четенето. По този начин детето става и по-уверено в себе си и по-мотивирано да чете.

Какво друго можем да правим с картите?

По-големите деца могат да подреждат думите по смисъл след като ги прочетат (напр., прилагателни имена с антонимни знчения), по части на речта (същетвителни имена, глаголи) и т.н. – всичко, което прецените, че би било полезно за детето да научи и упражни.

   

 

Маргарита Аспарухова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин