Kъм кого да се обърнем за консултация и терапия?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
23/10/2017 - 09:00

Тук са изброени и описани накратко специалисти, с които е препоръчителна консултация и, ако е необходимо, терапия. Важно е всеки родител да помни, че консултацията с който и да е е специалист се прави за успокоение, отхвърляне на съмнение или потвърждение с цел взимане на адекватни и навременни мерки.

Понякога решението за консултация е трудно. Често родителите се надяват проблемът да отмине от само себе си, притесняват да не се залепи етикет на детето им, тревожат се, че страховете им ще се потвърдят. Това са нормални родителски страхове, но колкото по-рано се вземат мерки и се направи консултация със специалист, толкова по-бързо ще се вземат мерки и ще е налице положителен резултат.

Освен първоначалната консултация, може да се наложи системно следене или продължителна терапия. Често ще ви се струва, че силите ви напускат. Тогава си спомнете защо правите всичко това, спомнете си целия успех до момента и постигнатите резултати.

Винаги молете специалиста за писмена обратна връзка – епикриза, терапия, препоръки. Ако получавате информацията в устна форма, си записвайте и задавайте доуточняващи въпроси, когато нещо не ви е ясно. Преди консултацията си подгответе всички въпроси писмено и не се притеснявайте да ги зададете. Често нещата, които звучат страшни като терминология се оказват латинските думи за „здрав” или „в нормални граници”.

Пазете и съхранявайте добре всички документи, които получавате от специалистите: епикризи, статуси, снимки, грами. Когато ги показвате на други специалисти или родители, носете копия, а оригиналите съхранявайте подредени по дати. Можете да водите в тетрадка или на компютъра си дневник за развитието на детето, в който да записвате всичко важно – първа дума и развитие на речта, първа стъпка, развитие на грубата и фината моторика, първо зъбче, захранване, имунизации, прекарани болести и лечение. Това ще помага на вас и на специалистите, които ще работят с детето ви да виждате общата картина, да откривате причините за едно или друго нещо и да взимате най-добрите решения за детето си.

Педиатър

Педиатърът е лекар, с който всеки родител трябва да комуникира редовно с цел профилактика или при съмнение за нещо тревожно. Педиатърът е специалист по детско развитие и детски болести и е човекът, който първи трябва да забележи забавено или отклоняващо се развитие на детето и да насочи родителите за консултация с друг специалист или към предприемането на някакви мерки. Най-важното е да имате доверие на своя педиатър и ако нещо ви притеснява в комуникацията ви с него, най-добре потърсете друг или второ мнение по даден въпрос.

Детски невролог

Това е специалистът, който поставя диагнози и назначава терапия в случай на затруднения и нарушения свързани с централната нервна система (ЦНС), състояща се от главния и гръбначния мозък, и периферната нервна система, състояща се от нервите свързващи ЦНС и крайниците и органите на организма. Често за обикновения човек е трудно да прецени дали даден проблем има механична или неврологична причина. Например, загубата на слуха може да бъде вследствие на отит, механична перфорация на тъпанчето, др., но може да се дължи на нарушено функциониране на слуховия нерв. Тъй като мерките, които ще се вземат, зависят от причината за проблема, често е жизненоважно да се получи и мнението на невролог, което да се прибави към мнението на останалите специалисти. Епикризата изготвена от детски невролог се използва като важен източник на информация от останалите специалисти, които работят с детето и служи при получаването на допълнителна подкрепа в рамките на социалната и образователната система.

Детски психиатър/ детски клиничен психолог

Това са специалисти, които изследват поведението, емоциите, психическото развитие и функциониране на едно дете. На база изготвения от тях статус, се вземат решения за терапия и се изготвят препоръки към родителите, учителите и останалите специалисти. Има състояния като тези от аутистичния спектър, които могат да бъдат диагностицирани само от екип, в който задължително има детски психиатър. Епикризата, изготвена от детски психиатър/ клиничен психолог се използва като важен източник на информация от останалите специалисти, които работят с детето и служи при получаването на допълнителна подкрепа в рамките на социалната и образователната система.

Детски психолог

Детският психолог е специалистът, който ще направи оценка, ще наблюдава и ще развива когнитивните умения на детето: възприятие, мислене, внимание, памет; както и ще работи за овладяване на трудно поведение, подобряване на комуникацията, повишаване на самооценката.

Психолог

Често самите родители на деца със специални потребности имат нужда от консултации с психолог с цел намаляване на тревожността и напрежението около състоянието на детето. Ако усетите такава потребност, не се колебайте да се свържете с професионалист. Психологът ще ви помогне да погледнете на ситуацията от друг ъгъл и сами да намерите верните решения за себе си и семейството си.

Логопед

Задачата на логопеда е да направи оценка на езиково-говорните и комуникативните умения на детето и да разработи и приложи програма за тяхното развитие. В работата си логопедът ще работи и за развитие на фината моторика, уменията за учене, за четене, писане и смятане.

Кинезитерапевт

Кинезитерапевтът е здрaвен специaлист, чиято рaботa е свързaнa с профилaктикa или лечение нa редицa зaболявaния кaто използвa физически упрaжнения, мaсaж, мaнуaлни техники и др. специфични средствa. Кинезитерапевтът използвa специaлизирaни тестове зa оценкa нa състоянието нa детето, кaкто и тaкивa зa проследявaне нa ефективносттa от проведенaтa терaпия.

Ерготерапевт

Ерготерапевтът работи за развитието на ежедневни умения за самообслужване и трудова дейност при лица със специални потребности, както и за компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда.

Снимка:Thinkstock

Статията е част от "Брошура за родители", изготвена в рамките на проект "Училището е и мое право"

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин