4 принципа на приобщаващата игра

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
29/01/2018 - 13:45

4 принципа на приобщаващата игра

1: Да учи на емпатия.

Децата, които са способни да разбират своите собствени емоции, могат по-добре да контролират реакциите и поведението си. Децата, които разбират емоциите на другите, могат по-лесно и по-адекватно да успокоят своите връстници и преди всичко да се държат така, че да не ги нараняват с постъпките си.

 

2: Да насърчава позитивно отношение към различието и да създава приобщаваща атмосфера.

Когато покажете на учениците си Вашето позитивно отношение към всеки един от тях и им дадете добър пример, ще създадете една приемаща, позитивна среда в класната стая. Не забравяйте, че Вие сте техният авторитет и те копират Вашето поведение. Не пропускайте да насърчавате доброто поведение и да поздравите пред целия клас детето за неговите добри постъпки. За онези, които могат и повече: „Виждам, че много се стараеш!“.

Идеи:

  • Можете да си направите табло на класа, където да слагате точки (бонбони) за онези деца, които днес са направили нещо добро за някого.
  • Може да направите и друг тип табло - за даване на позитивна обратна връзка. Вижте как тук: Табло за позитивна обратна връзка.

 

3: Да учи на взаимна подкрепа и екипна работа.

Насърчавайте учениците си да работят заедно. Играйте отборни игри. Разделяйте се по групи, по честен начин. Дискутирайте смисъла на това всички да учим заедно,  да си помагаме, да се подкрепяме.

 

4: Всички деца участват!

Играта трябва да е достъпна за всички в класа. Ако е необходимо, адаптирайте предварително играта, за да може всички да се включат пълноценно.

 

Какво изисква приобщаващата игра:

  • точни инструкции;
  • ясни правила и цели;
  • подходящо пространство/среда;
  • подходящи предмети, инструменти, оборудване.

След всяка една игра, която изберете да изиграете с класа е добре да предвидите малко време за рефлексия.

Дискутирайте (може и под формата отново на игра) - какво правят добрите приятели, какво прави задружният клас, ние искаме ли да сме задружен клас, какво ще ни е необходимо, какви качества притежава добрият отбор/екип т.н.

Когато задавате правилата, кажете на децата да наблюдават за:

  • хубави жестове, които техните приятели правят по време на играта;
  • милите думи, които децата си казват докато играят.

Може да дадете и домашно на децата: например, да нарисуват рисунка или пък да напишат нещо хубаво за другото дете, което им е било другарче или е било от дясната им страна в кръгчето.

В края на играта нека всички деца се похвалят взаимно. Как:

Подредете децата (отново) в кръг. При Ваш сигнал всички деца се обръщат едно след друго в кръга и се потупват по гърба с думите: „Добра работа!“. След това в другата посока. А после и сами по своето гръбче: „Добра работа!“ Поздравете ги и Вие за прекрасно свършената работа и ги окуражете!

 

Снимка: Pixabay.com

Още ПРИОБЩАВАЩИ ИГРИ

 

Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин