8 приобщаващи игри за вашите ученици

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
09/09/2016 - 09:00

 

„Снимка на класа“

Необходими материали:

Листове за рисуване, моливи, бои, флумастери, цветен кадастрон

Какво правим:

Обяснете на децата, че ще правите нестандартна „снимка на класа“. Нека всяко дете нарисува свой автопортрет. Заедно с децата изрежете рисунките и направете колаж. Можете да залепите колажа пред класната стая или вътре в стаята на видимо за децата място.

Тази съвместна дейност ще позволи на децата да изразят себе си, ще им покаже, че макар и да изглеждаме различни, има много неща, които ни свързват. Аз съм аз и съм уникален. Ние всички сме част от един и същ клас. Говорете за общите интереси, за приятелството, за  това да приемаш различието и да го цениш.

Понякога причината другите да ни възприемат по определен начин не е заради начина, по който изглеждаме, а заради начина, по който изразяваме себе си.

Вдъхновено от: Tiffany Park Elementary School, Сиатъл

 

 „Всички мои приятели, които …“

За кого е подходяща играта: всички възрасти.

Необходими материали: няма.

За какво помага играта: развива усещането за това, че сме част от общността, инициира връзка между децата.

Преди да започнете играта:

Подредете столовете в кръгче, за да осигурите пространство на децата да се движат. Столовете в кръга трябва да са с един по малко от броя на децата.

Как се играе играта:

Децата сядат в кръга на столчетата си. Едно дете остава право в центъра на кръга. Застанете първо вие в средата и задайте примерните думи: „Всички мои приятели, които …  обичат да карат колело.“  Всички деца, които обичат да карат колело, трябва да сменят мястото си с друго дете. Онези, които не обичат остават на столчетата си.

Детето, което е в средата продължава: „Всички мои приятели, които… носят дънки“ и се опитва също да си намери столче, на което да седне. Децата си сменят местата. В средата идва детето, което не успяло да седне на столче. Играта наподобява „Музикални столчета“.

Варианти:

 • Ако нямате възможност да разместите класната стая, така че да подредите столовете в кръг, можете да използвате следните команди:

- „Да станат всички мои приятели, които ... са гледали филма „Замръзналото кралство“.“

- „Да плеснат всички мои приятели, които... обичат кучета.“

- „Да скочат всички мои приятели, които….имат тъмна коса.“

Децата могат да се редуват по часовниковата стрелка. Важно е всички да кажат думите: „Всички мои приятели, които   …“

 

„Оплитане – заплитане“

За кого е подходяща играта: за всяка възраст.

Необходими материали:  няма.

Необходимо е достатъчно голямо пространство според броя на децата, които участват.

Разделете класа на 2 или повече групи. Броят на децата в една група не бива да надвишава 12. Нека всяка група образува кръгче. Добре е децата да са близо едно до друго. За целта, преди да дадете старт, помолете децата да минат крачка напред.

Как се играе играта:

При сигнал „Старт“ от Ваша страна, всяко дете хваща за ръцете, който си избере от кръгчето, като няма право да се хваща за децата, които са от двете му страни. Всички се оплитат. :)

Целта на играта е децата да се разплетат без да си пускат ръцете. Разбира се можете да направите играта състезателна. Групата, която първа се разплете, печели.

Тук можете да говорите за това, че разплитането изисква много общуване, взаимна подкрепа и отборна работа.

Варианти:

 • Може да опитате с целия клас без да разделяте децата на групи.  Колкото повече участници има, толкова по-сложно е общуването (решаването на проблеми), но и по-забавно.
 • Усложнете  правилата – например, всяко дете трябва да хване с всяка ръка различно дете, а не едно и също с двете си ръце.
 • В следващ кръг на играта може правилото да включи и това  децата да не си говорят, докато се разплитат, а да се разбират без думи.

Без значение кой вариант ще изберете, гарантирано е, че всички ще се забавлявате!

 

Дискриминация? Не, благодаря, предпочитам толерантност!

От помагалото „С ръце и сърце около света“ - http://devedu.eu/

Идея за игра: Открий какъв съм аз

Време: 15 мин.

Необходими материали: Листа с различни характери и роли. Подгответе характери и роли на хора, които са различни от нас по един или друг начин – цвят на кожата, икономическо положение и към които знаете, че има предразсъдъци. Ролите трябва да са толкова, колкото са участниците. Може някои роли да се повтарят.

Цел: Участниците да получат разбиране за това какво е предразсъдък.

Работа с цялата група

Примерни роли:

 • Аз съм беден – присмивай ми се
 • Аз съм с увреден слух – викай ми, когато ми говориш
 • Аз съм ром – ти мислиш, че съм мръсен
 • Аз съм чужденец – гледай ме странно
 • Аз съм с увреждане и се движа бавно – не ме изчаквай – ти бързаш
 • Аз съм жена – шофьор
 • Аз съм рус/а
 • Аз съм красив/а – прави ми комплименти
 • Аз съм арабин – страхувай се от мен
 • Аз съм от САЩ – имам много долари

Насоки:

 1. Разлепете ролите на гърба на всеки от класа, без той/тя да вижда и без да знае каква е неговата / нейната роля.
 2. Сега нека всички да започнат да се разхождат, да четат ролите на другите и да правят това, което е написано на листа, или което са чували за такъв тип човек, но без да издават какво е написано. Участниците трябва да се опитат да разберат какво пише на гърба им.
 3. Нека това да продължи докато всички разгледат и «общуват» с всички.
 4. Съберете групата и дискутирайте с всички.

Примерни въпроси към всеки един последователно:

 • Какво се случваше с теб? Как се държаха другите?
 • Как се чувстваше ти? Кой/какъв си мислиш, че беше?

5. След като сподели, нека всеки един да прочита листчето с неговата роля.

Дискутирайте отново:

 • Справедливо ли е такова поведение към тази група хора, към която ти принадлежеше?
 • На какво се дължи такова поведение?
 • Често ли се случва в нашето общество?
 • Имаш ли примери за друга група хора, или със самия теб, някой да се е отнасял с пренебрежение или с неуважение?
 • Справедливо ли е такова отношение?
 • Има ли нарушение на някое от правата?
 • Как да избегнем подобно отношение?

 

Познай различията, уважавай различията!

От помагалото „С ръце и сърце около света“ - http://devedu.eu/

Идея за задача: Открийте приликите

Време: 15 мин.

Цел: Участниците да достигнат до разбирането, че всички човешки същества са различни и уникални и заслужават уважение и зачитане. Въпреки това, хората имат и много общи неща помежду си.

Необходими материали: Бели листа и химикалки.

Работа в групи до 6-8 човека

Насоки:

1: Съберете участниците в малки групи. Нека всяка група да вземе лист хартия и да направи на него две колони – колона Прилики и колона Различия.

2: За 5 минути, нека участниците да обсъдят и да запишат приликите за всички в тяхната група. Например: всички са българи, говорят един език, всички имат тъмен цвят на косата, всички празнуват рожден ден през лятото, всички живеят в един град и т.н.

3: След това за още 5 мин. групите да отбележат кои са различията, които откриват. Например: различен пол, различен цвят на косата, някои имат братя, други сестри, а други са сами и т.н.

Когато записват приликите и различията е важно участниците да се консултират с всички членове от групата, без да пренебрегват никого.

4: Нека всяка група да представи приликите и различията.

5: Дискутирайте, примерни въпроси:

 • Кое е онова, което ни свързва? А онова, което ни прави различни?
 • Кое виждаме по-лесно – приликите или различията?
 • Как ви карат да се чувствате различията, когато трябва да общувате с някого, който е различен?

6: В заключение, ако прецените, можете да направите на флипчарт хартия един общ списък с прилики и различия на цялата група, който да окачите на стената, така че това да бъде като един празник на приликите и толерантността към различията.

 

Да заемем позиция – гласувай с краката си!

От помагалото „С ръце и сърце около света“ - http://devedu.eu/

Идея за задача: Да заемем позиция – гласувай с краката си!

Време: 10 мин.

Цел: Участниците да формират свое мнение по отношение на различията между хората

Необходими материали: Пространство за движение из стаята.

Работа с цялата група

Насоки:

Разделете стаята на две с мислена линия:  от едната страна са съгласните, от другата, несъгласните. Нека участниците да се движат, за да изразят позицията си по твърдението, което чуят от вас. След всяко от твърдение, някои от децата могат да кажат защо са избрали дадената позиция.

Ето идеи за твърдения:

 1. Ние хората имаме повече прилики, отколкото разлики помежду си.
 2. Категоризацията на хората по цвят на кожата е само условна, няма биологични разлики между отделните групи хора заради различния цвят на кожата или различната култура.
 3. Светът е опасен, защото в него живеят хора, които са прекалено различни едни от други.
 4. Всички хора са родени с равни права, независимо от културата им.
 5. Няма смисъл хората от различни култури да общуват помежду си.
 6. Светът е по-интересен когато има различия.
 7. Приликите са по-важни от различията между хората.
 8. Когато хората не постигат съгласие по даден въпрос, е по-добре те да прекратят общуването.

Можете да заключите, че въпреки различния цвят на кожата, езика и култура, въпреки различията в начина на живот на хората по света, ние всички сме преди всичко хора, имаме равни права и е необходимо да се научим да ценим различията и да общуваме въпреки тях.

 

„Зоологическа градина“

Необходими материали: достатъчно голямо и безопасно пространство.

За кого в подходяща играта: за децата в детска градина и предучилищна възраст.

Преди да започнете играта:

С преброяване 1, 2, 3… разделете класа на 3, 4, или 5 отбора. В зависимост от възрастта и възможностите на децата в класа можете да сформирате и повече групи.

Задайте на всяка група да бъде определено животно. Първа група е слон, втора група – вълк, трета - куче и т.н. Заедно определете звука, който издават животните. Вълкът -  вие (Аууу!), кучето - лае (Бау-бау!). Какво прави слонът?

Убедете се, че всяко едно от децата знае какво животно е. Размесете хубаво групите. Децата трябва да затворят очи.

Уверете се, че имате достатъчно пространство и няма наоколо опасни предмети, в които могат да се блъснат или спънат.

Как се играе играта:

Участниците държат очите си затворени по време на играта. Целта е да намерят животното като тях, като само издават звук, докато се разхождат из стаята. Посъветвайте ги да ходят бавно и, ако преценят, да държат ръцете си напред, за да не се ударят в нещо. Победител е отборът, който първи се групира. Играта може да приключи, когато всички групи намерят своите съотборници.

Варианти:

Можете да разделите децата по отбори като им раздадете карти с едни и същи животни. Ако имате 20 деца, които искате да разделите в 5 групи, за целта е необходимо да имате по 4 еднакви карти.

След играта дискутирайте трудно или лесно им е било, какви стратегии са използвали, за да се ориентират, успели ли са да си помагат, докато се търсят и т.н.

Вдъхновено от: http://www.playworks.org

Вариант за по-големи ученици:

Разделете учениците по двойки. Вместо животни подгответе чифтове листчета с различни дейности, състояния, емоции (карам колело, проверявам си пощата, гледам телевизия, ям спагети; тъжен, весел, ядосан.) Раздайте листчета на учениците или им дайте сами да изтеглят. 

Идеята е същата. При подаден от Вас сигнал всеки трябва да намери своя партньор. Като за по-големите, вместо да затворят очи и да издават звуци, правилото е да използват само жестове и мимики. Всеки сам решава как да имитира написаното.

Играта приключва, когато партньорите по листчета се съберат.

 

Нашият шарен клас

Необходими материали:

Шаблон на лице или човешка фигура, различни видове моливи, бои, флумастери, пастели.

Какво правим:

Раздайте на всяко едно дете лист с шаблона. Дайте им възможност да изберат средства за рисуване. Всеки оцветява фигурата. Накрая коментираме. Всички рисунки са различни, защото и всеки от нас е уникален.

Получаваме едни и същи възможности, но резултатът при всеки е различен. Защо е така? Как подбираме цвета, с който да рисуваме, как избираме средствата за рисуване и т. н.

Това обаче не прави едни рисунки по-добри или по-лоши от други.

Всеки пише името си. Закачаме рисунките на видно място.

Това е вашата мини-галерия и всеки е дал своя принос класната стая да изглежда цветна и красива.

Можете да използвате всякакви картинки за оцветяване. Обвържете ги с конкретна тема или предстоящо събитие.

Изтеглете примерен шаблон.

 

Още ПРИОБЩВАЩИ ИГРИ

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин