Игра: Горе! Долу! Спри! Тръгни!

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/05/2016 - 13:45

Починете си от урока. Това е страхотна игра, за раздвижване не само на тялото, но и на ума. Основата на играта са лесни команди: Горе! Долу! Спри! Тръгни/Движи се! , последвани от лесни движения. Но можете да предизвикате децата, като ги накарате да правят тъкмо противоположното.

За кого е подходяща: за децата в детска градина и предучилищна възраст

Необходими материали: няма

Продължителност: 10 мин.

За какво помага:  Играта помага на децата да се концентрират и да развият умения си за слушане

Преди да започнете играта: Поканете децата да станат от местата си и да застанат, където им е удобно. Покажете им движенията, които очаквате  от тях когато кажете определена команда!

Горе! – Всички си дигат ръцете колкото могат нагоре или скачат

Долу! - Пускат долу ръцете си, навеждат се  или клякат.

Спри! - Замръзват по местата си.

Тръгни! - Започват да се движат. По ваша преценка може да се движа на място или да обикалят из стаята.

Децата, които не правят правилните движения, ще пеят песен или ще трябва да изпълнят определена задача, преди отново да станат част от играта.

Направете примерен 1-ви кръг, за да са на ясно всички какво се очаква от тях.

Как се играе играта:

Учителят казва определена команда.

Наблюдавайте кой не извършва движенията и спрете за момент играта, докато той изпълни задачата-"санкция".

За да е по-интересно може постепенно да забързвате даването на команди. Не спирайте, дори ако забележите, че някой прави грешка. Докато вие играете, детето ще трябва да изпълни задачката.

Варинати:

При дадена от вас команда, децата трябва да правят точно обратното. Когато кажете:

Горе! – Пускат долу ръцете си, навеждат се  или клякат.

 Долу! - Всички си дигат ръцете колкото могат нагоре или скачат

Спри! - Започват да се движат.

Тръгни! - Замръзват по местата си.

Отначало може да е малко хаос, но децата бързо свикват. Забавно е!

Вдъхновено от: http://www.playworks.org

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин