Табло за позитивна обратна връзка

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/09/2018 - 10:00

Закачането на бележки, върху табло за обратна връзка в класната стая е стратегия, която може да бъде ефективно използвана в работата с децата, за да се подобри поведението им и да се повиши тяхната мотивация за учене.

Освен това ще служи и за добър пример на всички ученици в класа и ще помогне за създаването на приятна приятелска среда.

Добре е таблото а да е семпло и лесно за поддържане. Важно е да бъде разположено на видно място в класната стая, така че всеки от учениците да може да го вижда от чина си. Препоръчва се визуалните средства да могат да се сменят лесно (например лепящи листчета, бели или цветни листчета с кабарчета). Добре е буквите, които използвате да са големи.

 

Предлагаме Ви нашите идеи за това как използването на подобно табло за позитивна обратна връзка да бъде още по-ефективно:

 

1: Фокусирайте се върху подобрението и позитивната промяна в ученето и/или поведението на учениците, спрямо тяхното собствено представяне и постигнати резултати в клас, в междучасието, навън.

2: Не сравнявайте постиженията на учениците по между им, не ги противопоставяйте един на друг. По този начин ще имате възможност да подчертаете личния напредък на всеки ученик.

3: Давайте позитивна обратна връзка за напредъка на учениците спрямо техните собствени най-добри постижения до момента, а не спрямо най-високото ниво въобще или някаква перфектна цел. По този начин учениците ще се съревновават със себе си и мотивацията им ще бъде по-висока по-продължително време.

4: Нека всяко дете да има по едно свое лепящо листче на дъската, което да попълвате при положителна проява. При следващата, слагайте новото листче отгоре, върху предишното.

5: Важно е да похвалите също и учениците, които срещат затруднения, но все пак отбелязват напредък, колкото и малък да ви се струва той.

6: Давайте своевременна обратна връзка. Колкото по-навременна е тя, толкова по-ефективно би било нейното споделяне.

7: Възможно е да насърчите и оценката от връстници.

8: Начинът, по който учителят отразява на дъската своята положителна обратна връзка е като използва описателни изречения за похвала, като: „Алекс, чудесна работа си свършил по поставената ти задача по математика. Отново подобряваш най-добрия си седмичен резултат!“.

9: Насърчете коментарите между учениците по отношение публикуваните на дъската работи. Ако учениците се съревновават със себе си, а не помежду си, спонтанните ученически коментари между учениците биха били положителни.

В тези случаи:

  • Потвърждавайте обратната връзка, която дават учениците един на друг. Например, когато ученик направи положителен коментар за свой съученик, учителят може да каже: „Лили, много точно обърна внимание каква фантастична работа е свършила Мими по математика днес“.
  • Предоставяйте допълнителна информация по отношение обратната връзка на учениците. Например, ако ученик направи положителен коментар за свой съученик, учителят може да каже: „Прав си, Боби. Тони не само реши повече задачи днес, но също така подобри и своя най-добър резултат до момента“.
  • Хвалете учениците когато дават позитивна обратна връзка за своите съученици.
  • Учителят може да привлече някои от „популярните“ ученици в класа да дават позитивна обратна връзка относно представянето на останалите. Коментарите трябва да бъдат искрени. Скоро останалите ще последват примера на „популярните“.

10: Добра идея е да насърчите и родителите да дават положителна обратна връзка за това как децата са се справили с домашните или какво добро дело са извършили за седмицата (напр. Иван чете книжка с по-малкия си брат! Лили подготви домашната си работа съвсем сама днес!)

Повечето ученици биха предпочели подобна система за обратна връзка, ако е използвана коректно и ако отразява позитивна вместо негативна информация. Преди да въведете тази практика, можете да обсъдите с децата нейната цел и да ги попитате за тяхното мнение.

Таблото, разбира се, никога не трябва да бъде използвано, ако поставя учениците в унизително положение.

Родителската среща е едно от местата, където учителите да информират родителите за таблото за обратна връзка.

Когато системата е добре обмислена, може да даде резултати в повишаване не само на самооценката, но и на академичните постижения на всички ученици, включително на тези, които по-бавно усвояват нови знания.

Използвайте ШАБЛОНА, който сме приложили, за да подготвите по една малка форма за обратна връзка с името на всяко едно дете от класа. Попълвайте формите, тогава, когато имате повод - вие, родителите или децата помежду си.

 

Още статии по темата:

 

Това „Браво” не е като другите или за значението на позитивната конструктивна обратна връзка

Още за обратната връзка

 

Виктория Троянова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин