Тема: Дискриминация на база увреждания/СОП

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/04/2016 - 11:45

Модул 6: Стивън Хокинг и Алберт Айнщайн

Тема: Дискриминация на база увреждания/СОП

Описание на играта: Целта на играта е бъдат симулирани затрудненията при четене и писане, които някои деца изпитват. Класа се разделя на три групи и на децата от всяка група се дава част от приложения по-долу текст с разкривени/неясни букви, симулиращи усещането, което би могло да има дете с дислексия. Задачата на всяко дете е да препише дадения му текст, като за по-голямо затруднение, показалецът, средният и безименният пръст на ръката са превързани с тиксо. Целта е да бъдат поставени в положение, в което им е трудно да четат и да пишат без менталните им функции да са засегнати. След като всички приключат с писането, заедно всички прочитат текста от начало до край, за да може всеки да е чул цялата история, описана в него.

Теми за дискусия: Как са се чувствали. Кое е било по-трудно – да четат или да пишат. Защо? Чували ли са за хора, които имат такива затруднения в реалния живот. Дават им се такива примери в лицето на Алберт Айнщайн (който е имал дислексия), като се подчертава, че това затруднение не пречи на умствените способности на човека, но променя начина, по който този човек учи.

Аналогична дискусия за хората с физически увреждания, като за пример служи Стивън Хокинг, който въпреки изключително сложните си физически затруднения е един от най-изтъкнатите учени на всички времена.

Възможни въпроси: Срещали ли сте хора с подобни затруднения? Мислите ли, че те са по-глупави от останалите? Могат ли те да учат в едно училище/една класна стая с другите деца? Каква помощ биха могли да им окажат останалите деца от класа? Бихте ли помагали на съученик с такива затруднения?

Домашно задание: Да научат повече за Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг.

За домашно им се казва да научат повече за тези две личности и нещата, които са постигнали.

Работа по групи: Изработка на плакати, на които децата да се опитат да напишат собствените си послания като се опитат да изкопират шрифтовете от заданието.

 

Текст 1:

 

Текст 2:

 

Текст 3:

 

Целият текст:

Някои деца, не могат да четат, не защото не искат да се научат. Има такива деца, които много се стараят и имат желание, но им е трудно. Иво дава всичко от себе си, за да се научи да чете гладко, въпреки това четенето за него остава трудна задача. Той знае, че е умно дете, полага усилия, но защо тогава не успява да се научи да чете като своите съученици?

Иво има проблем, който се нарича дислексия. Дислексията кара хората да се затрудняват с четенето и писането, но това съвсем не значи, че те не са умни. Нещо по-различно се случва в мозъка. Има много умни и талантливи хора, които страдат от дислексия. Децата с дислексия имат проблем с първите стъпки в четенето. За тях е много трудно да разчитат буквите и те бързо се изморяват, когато трябва да четат.

Иво има дислексия, но това не означава, че той ще бъде лош ученик, или че е по-глупав от съучениците си. С малко помощ от другите и собствени усилия Иво може да се научи да чете и пише и да продължи да ходи на училище заедно с приятелите си. Необходимо е просто да му се даде възможност да учи по свой собствен начин, за да не изостане с материала. 3

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин