ролеви модели

Модул 6: Стивън Хокинг и Алберт Айнщайн Тема: Дискриминация на база увреждания/СОП Описание на играта: Целта на играта е бъдат симулирани затрудненията при четене и писане, които някои деца...
Модул 4: Нелсън Мандела Тема: расизъм/дискриминация/апартейд Описание на играта: Целта на играта е да се илюстрират трудностите, произтичащи от дискриминацията и разделението на хората. Класът...
Модул 5: Махатма Ганди Тема: Ненасилие Описание на игрите: Игра 1: Избират се двама доброволци и им се дават инструкции поотделно. На първия се дава шапка и му се казва да се старае всячески...
Модул 2: Майка Тереза Тема: Предразсъдъци Описание на играта: Целта е да се онагледи дискриминацията на базата на ирационален предразсъдък, която не само препятства общуването и взаимодействието...
Модул 3: Малала Юсуфзай Тема: Права на жените/право на образование Описание на играта: Целта на играта е да покаже как лишаването от образование води до ограничаване на напредъка в живота....
Модул 1: Мартин Лутър Кинг Тема: Граждански права/сегрегация Описание на играта: Играта цели да илюстрира негативните последствия от липсата на равноправие в обществото като поставя децата в три...