Тема: Граждански права/сегрегация

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/04/2016 - 11:00

Модул 1: Мартин Лутър Кинг

Тема: Граждански права/сегрегация

Описание на играта: Играта цели да илюстрира негативните последствия от липсата на равноправие в обществото като поставя децата в три различни роли – на имащи надмощие, на потискани и на неутрални наблюдатели на несправедливост. 

Класът се разделя на три отбора и един режисьор (по преценка на учителя той може да бъде режисьор). Две от групите биват помолени да излязат за малко. През това време режисьорът обяснява на останалата група, че тяхната задача ще бъде да командват една от другите групи и могат да ги карат да правят каквото искат. Двете излезли групи се канят обратно в стаята, на едните се казва да стоят „изключени” с носове към стената или да мълчат, а на другите – че трябва да изпълняват заповедите на първия отбор (подскоци, лицеви опори и т.н.). След няколко минути режисьорът прекъсва играта и разменя ролите. И трите отбора трябва да минат през всички роли. Играта може да отнеме до 10-15 минути.

Теми за дискусия: След играта участниците дискутират как са се почувствали, докато са били в различните роли. Дали им е харесало да бъдат в ролята на жертви? Дали когато са давали заповеди са имали желание да се държат лошо с другите? Дали са искали да отмъщават? Как са се чувствали в „неутралната“ роля? Дали им се е искало да предприемат нещо, за да спрат несправедливостта?

След това биват попитани дали знаят нещо за Мартин Лутър Кинг и за борбата му за граждански права. При наличие на интернет учениците могат поотделно или заедно с учителя да търсят информация за него, докато обсъждат.

Възможни насочващи въпроси: Какво са граждански права? Всички ли трябва да имат еднакви? Има ли днес неравенство? Имало ли е такъв проблем в България? Имало ли е българи, които са се борили за свобода и равенство?

Домашно задание: Да научат повече за личността. Да намерят цитати от Мартин Лутър Кинг. Да намерят (изрежат) снимки и цитати.

Работа по групи: Изработка на плакати.

 

Цитати от Мартин Лутър Кинг:

"Верижната реакция, при която омразата поражда омраза, трябва да бъде пречупена, или ние ще рухнем в тъмната пропаст на взаимното унищожение."

"Ако обичате враговете си, ще откриете, че дълбоко в корените на любовта се крие силата на освобождението."

"Ако се оставите на изкушението, да използвате насилие в борбата си, идващите поколения ще наследят дългата и безутешна нощ на огорчението."

"Ако човек не открие нещо, за което си струва да умре, той не заслужава да живее."

"Истинският мир е не само отсъствието на напрежение, но и наличието на справедливост."

"Аз съм така смел да вярвам, че навсякъде хората могат да се хранят по три пъти на ден за своето тяло, да получават образование и култура за своя дух и чест, да имат равноправие и свобода за своята душа."

'"Накрая ще запомним не думите на нашите врагове, а мълчанието на нашите приятели."

"Ненасилието е мощно и справедливо оръжие. Наистина, то е едно своеобразно оръжие в историята; то удря, без да причинява рани и то щади тези, които го притежават."

"Неправдата, където и да е, е навсякъде заплаха за справедливостта.'"

"Никой не може да те възседне, ако сам не огънеш гръб."

"Омразата парализира живота; любовта го изцелява. Омразата обърква живота; любовта връща хармонията. Омразата помрачава живота; любовта го озарява."

"От горчив опит знаем, че потисникът никога не налага свобода доброволно; тя трябва да бъде извоювана от потиснатите."

"Трябва да се научим да живеем заедно като братя или да загинем заедно като глупаци."

"Най-важният, най-настойчивият въпрос в нашия живот е: Какво всъщност правиш ТИ за другите?"

"Трябва да приемем крайното разочарование..., но никога не трябва да губим безкрайната надежда."

 

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин