Тема: Ненасилие

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/04/2016 - 11:30

Модул 5: Махатма Ганди

Тема: Ненасилие

Описание на игрите:

Игра 1: Избират се двама доброволци и им се дават инструкции поотделно. На първия се дава шапка и му се казва да се старае всячески да я задържи на главата си. Ако в някой момент му стане неприятно трябва да каже „стоп“. На втория се казва, че трябва да се опита да махне шапката от главата на първия (като все пак не бива насърчаван да използва насилие). Да спре в момента в който чуе „стоп“. Може да се повтори още няколко пъти и с други доброволци от класа. 1

Обсъждане: Как са се чувствали хората в различните роли? Как са реагирали? В кой момент са решили да кажат „стоп“? Имали ли са подобни ситуации в реалния живот? Как са реагирали? Може ли да се отговори с не-нанисилие на насилието?

Игра 2 „Юмрук“: Класът се разделя на двойки. На единия човек в двойката се казва да свие ръката си в юмрук, а на партньора му – да се опита да отвори юмрука и да му стисне ръката. Нямат право да използват сила при отварянето на юмрука. Дават се няколко минути след което се обсъжда дали някой е успял. Как? След това учителят демонстрира отварянето на юмрука с доброволец по желание, като просто го помоли да си отвори ръката. 2

Подходящ е цитатът на Ганди: „Не можеш да подадеш ръка, свита в юмрук“.

Теми за дискусия:

След първата игра – Как са се чувствали хората в различните роли? Как са реагирали? В кой момент са решили да кажат „стоп“? Имали ли са подобни ситуации в реалния живот? Как са реагирали? Може ли да се отговори с не-нанисилие на насилието?

Към втората игра – дали някой е успял, след като просто е помолил партньора си да отвори юмрука.

Биват попитани дали знаят нещо за Махатма Ганди и живота му. При наличие на интернет учениците могат поотделно или заедно с учителя да търсят информация за него, докато обсъждат. Разказва им се контекста на живота на Ганди, борбата за независимост на Индия и използването на ненасилствените методи и идеология в тази борба.

Възможни въпроси: Мислите ли, че по-силен противник може да бъде преборен без насилие? Има ли насилие между децата в училище? Защо? Как може да бъде преодоляно? Как могат да се разрешат проблемите между децата в училище без насилие?

Домашно задание: Да научат повече за Махатма Ганди и ненасилствените методи на борба.

Работа по групи: Изработка на плакати.

 

Цитати от Махатма Ганди

"Ти трябва да бъдеш промяната, която искаш да видиш в света!"

"Никой не може да ме нарани без мое разрешение."

"Слабият не може да прости. Опрощението е качество на силния!"

"Неразумно е да бъдеш прекалено сигурен в мъдростта на един човек. Здравословно е да си напомняш, че и най-силният може да прояви слабост, както и най-мъдрият може да сгреши."

"Първо те игнорират, после ти се присмиват, после се борят срещу теб и после ти побеждаваш."

"Човек е толкова велик, колкото е работил за добруването на своя ближен."

"Винаги се стремете към пълна хармония на мисли, думи и действия. Винаги се стремете към изчистване на мислите си и всичко останало ще бъде наред."

"Предполагам, че някога лидерството е означавало мускули, но днес то означава да можеш да се разбираш с хората."

"Око за око и скоро целият свят ще ослепее."
 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин