Тема: Предразсъдъци

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/04/2016 - 11:15

Модул 2: Майка Тереза

Тема: Предразсъдъци

Описание на играта: Целта е да се онагледи дискриминацията на базата на ирационален предразсъдък, която не само препятства общуването и взаимодействието в групата, но и води до нехуманно отношение и поражда несправедливост. Играта се базира на живота и работата на Майка Тереза, която помага на тежко болни хора от нисши касти на индийското общество, които останалите касти пренебрегват, заради произхода им.

Част от класа (по-малко от половината) се отделя в групата на „недокосваемите“. На останалите се раздава някакъв предмет (например цветни листчета) и им се казва, че другата група са хора, които не бива да бъдат докосвани, че с тях не е добре да се говори и е най-добре да бъдат избягвани. За играта се дава ограничен период от време (5-10 мин.) през който целта на „недокосваемите“ е да търсят помощ от останалата част от класа под формата на листчета. Получилият листче се „спасява“. „Недокосваемите“, които не са успели да измолят листче, губят в края на даденото време. Ако някой от привилегированата група докосне „недокосваем“, то и той самият става един от тях, листчето му вече не го предпазва и ако не измоли друго и той ще приключи играта в края на дадения период време. Нямат право да ги отнемат със сила, а само да молят за тях. 

Теми за дискусия: След края на играта се задават въпроси и към двете групи за това как са се чувствали в ролите си. Дали някой от привилегированите е споделил листчето си? Защо? С какво мислят „недокосваемите“, че са заслужили да бъдат в неизгодната позиция?

Биват попитани дали знаят нещо за Майка Тереза и за кастовата система в Индия. При наличие на интернет учениците могат поотделно или заедно с учителя да търсят информация за него, докато обсъждат.

Възможни насочващи въпроси: Защо някои хора смятат други за по-нисши? Има ли основание за такова разделение? Не се ли раждат всички еднакви? Има ли в България подобен феномен? Има ли българи, които помагат на хора, които обществото не обича? Помагали ли сте на друг? Бихте ли помогнали?

Домашно задание: Да научат повече за Майка Тереза, за кастите в Индия.

Работа по групи: Изработка на плакати.

 

Цитати от Майка Тереза

"Най-голямата спънка - страхът.

Най-лесното нещо -  да се заблудиш.

Най-голямата заблуда - че друг е виновен за неуспеха ти.

Най-трудното нещо - да постигнеш мечтите си.

Най-непостижимото - да угодиш на всеки.

Най-глупавото нещо - оправданието.

Най-голямата грешка - да паднеш духом.

Най-голямото поражение - да се предадеш без бой.

Коренът на всички злини - егоизмът.

Най-хубавото развлечение - работата."

"Ако съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш."

"За да запазим пламъка на огънчето, трябва да го поддържаме като доливаме по малко масло в него."

"Силната любов не се мери, тя просто се дава."

"Ние не можем да правим велики неща, само малки неща, с голяма любов."

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин