Тема: Расизъм/дискриминация/апартейд

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/04/2016 - 11:30

Модул 4: Нелсън Мандела

Тема: расизъм/дискриминация/апартейд

Описание на играта: Целта на играта е да се илюстрират трудностите, произтичащи от дискриминацията и разделението на хората.

Класът се разделя на два отбора с два различни цвята (с цветни листчета или по друг начин). Дава се задача да бъде свършена определена работа. За да бъде изпълнена работата, е необходим ресурс. На едната група се дава достъп до повече/по-качествен ресурс, а на другата до по-малко по-некачествен. В резултат, привилегированата група свършва работата по-бързо/по-добре.

Възможна задача: надрасква се нещо на дъската (или се оставя непочистена). Двете групи имат за задача да избършат по една половина. На едната група се разрешава ползването на гъбата, а на другата не. Докато първите ще се справят със задачата бързо и безпроблемно, вторите ще трябва да използват повече усилия и да работят с подръчни средства. За да се избегне прекалена суматоха, може да се да се разбиват групите на по-малки – по един, двама или трима ученика, като упражнението се повтори няколко пъти.

Отборите, имащи гъба ще се справят по-бързо и по-лесно със задачата.

Теми за дискусия: След края на играта се питат двете групи как са се чувствали. Как втората група се е справила с предизвикателството. Мислят ли, че е честно. Какви хитрости са използвали, за да компенсират неравностойното си положение.

Биват попитани дали знаят нещо за Нелсън Мандела и живота му. При наличие на интернет учениците могат поотделно или заедно с учителя да търсят информация за него, докато обсъждат. Разказва им се контекста на живота на Мандела и положението на цветнокожите жители на ЮАР по времето на апартейда.

Възможни въпроси: Честно ли е да се разделя едно общество на расова (или друга) основа? Знаят ли за други такива общества? Има ли подобно нещо в България? Чували ли са/ставали ли са свидетели на такъв тип дискриминация? Как определяме кой човек има повече права от друг?

Домашно задание: Да научат повече за Нелсън Мандела и апартейда. Да потърсят негови цитати.

Работа по групи: Изработка на плакати.

 

Цитати от Нелсън Мандела

"Трудностите пречупват някои хора и изграждат други. Нито една брадва не е достатъчно остра, за да сломи духа на бунтаря, който продължава да опитва. Този, който е въоръжен с надеждата, че накрая винаги ще е победител."

"Винаги изглежда невъзможно, докато не стане."

"Дори и времето ми да изтичаше, пак щях да правя същото. Така би направил всеки, който има смелостта да се нарече човек."

"Истинските лидери трябва да са готови да жертват всичко за свободата на народа си."

"Всеки може да надрасне обстоятелствата и да постигне успех, ако е отдаден и страстен в това, което прави."

"Образованието е най-мощното оръжие, което може да промени света."

"Научих се, че куражът не е отсъствието на страх, а триумфът над него. Смелият човек не е този, който не се страхува, а който надвива страха."

"За да бъдеш свободен не е достатъчно да свалиш нечии окови, а да живееш с уважение и приемане към свободата на другите."

"Гневът е като да пиеш отрова и да се надяваш, че тя ще убие враговете ти."

"Не ме съдете по успеха, съдете ме по това колко пъти съм падал и после съм ставал отново."

"Ненавиждам расовата дискриминация и всичките ѝ проявления. Борил съм се срещу нея през целия си живот, боря се сега и ще се боря до края на дните си."

"Когато изкачиш върха, откриваш единствено още колко върхове има за изкачване."

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин