Ученето по двойки или „менторство от връстници в клас“

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
11/11/2015 - 12:15

Ученето по двойки или т. нар. „менторство от връстници в клас“ (на англ. език Class-wide peer tutoring - CWPT)  представлява стратегия за даване на инструкции, при която учениците са напътствани от техни съученици, които от своя страна са подготвени и ръководени от учителя. Тази техника е резултат от съвместното усилие на изследователи и учители, които се опитват да намерят работещ метод за успешно включване на децата със специфични обучителни трудности в общообразователна среда. Техниката дава резултат, когато се прилага в клас всеки ден по около 20-30 мин. по всеки от  предметите, 3 до 5 дни в седмицата.

Тъй като методът за учене по двойки е достатъчно гъвкав, може да се прилага и при ученици от различни възрастови групи, както и по различните предмети. Дава възможност за такъв тип подкрепа, която е съобразена с нуждите на децата. Тази техника е най-подходяща обаче, за деца, които имат необходимост да бъдат подкрепени в ученето, да се научат да се справят с поведенчески или емоционални проблеми.

Има ученици, които се нуждаят от подкрепа, но има и такива деца, които от своя страна имат нужда да покровителстват другите. Тук се крие и едно от най-големите предимства на метода. Когато са добре структурирани, този тип подходи за работа са еднакво ценни и за двете страни – както за този, който предоставя помощта, така и за този който я получава. Когато се прилага в клас техниката позволява на учителя да въвлече в учебния процес всички ученици и да повиши успеваемостта и мотивацията, а също така има и възможност да следи и оценява целия процес отстрани.

Моделът „учене по двойки“ е създаден с идеята да подпомогне ученето за ученици от 1-ви до 6-ти клас в областите четене, писане и математика. По-късно започва да се прилага и при по-големи ученици, както в общообразователна, така и специална среда. Някои учители използват тази техника и при други предмети, за придобиване на по-високи умения, включват математически обяснения, творчески задачи. Други учители пък комбинират менторството с елементи от самоуправлението, стратегиите за четене с разбиране, стратегии за подобряване на академичните постижения и поведението, като тук във фокуса са учениците със специални образователни потребности.

 

4 са основните компоненти на стратегията „учене по двойки“:

  • Разделяне на учениците по отбори, които се съревновават всяка седмица
  • Много добре структурирана процедура за менторстване (с ясни и права и отговорности)
  • Ежедневно отчитане на постигнатите резултати и обявяването им пред класа
  • Практически занимания с ясни инструкции и правила

Използвайки тази техника, учителят излиза от своята ежедневна роля на преподавател - „доставчик на информация“ и се превръща в съветник и консултант, като едновременно с това държи под контрол ситуацията.

 

Представяме Ви един вариант как можете да организирате урока по английски език например, като използвате тази стратегия.

Всеки понеделник се сформират 2 отбора с по равен брой участници, които ще се състезават помежду си. Разделянето на отбори става като учениците си избират картончета – сини и червени. Може да сложите картончетата в кутия или пък да нарисувате/ залепите синя и червена точка на предварително подготвени карти.

Ако например имаме клас от 24 ученика, следователно ще са по 12 сини и  по 12 червени в отбор. Учителят разделя всеки един от отборите по двойки, като решава кой в двойката да бъде в ролята на „учител“ и кой в ролята на „ученик“. Така накрая имаме: 6 двойки „сини“ и  6 двойки „червени“. Двойките и отборите оставят същите до кая на седмицата. А следващата седмица в понеделник учениците отново си избират картонче и попадат в друг отбор или в друга двойка. Така в продължение на цялата учебна година учениците имат възможност да работят почти с всеки от класа и да са част от екип с различни участници.

Във всяка двойка ролята на „учителя“ е една и съща. И децата в ролята на „учители“ и тези в ролята на „ученици“ спазват структурираната процедура. След като „учителите“ получат материалите от учителя, имат около 10 минути, в които трябва да изпълнят задачите си. Задълженията могат да включват:

  • представяне на  задачите за часа;
  • преглеждат темите за седмицата (напр. списък с нови думи);
  • обясняване задачата;
  • даване на обратна връзка за отговорите на техния партньор.

Другият ученик от своя страна спелува устно и пише всяка продиктувана му дума. Ако сбърка, съученикът му казва“ Грешно“и дава правилния отговор (той спелува думата и/или я пише). Ученикът който е сбъркал поправя грешката си и пише думата три пъти в тетрадката си. Ако грешката е правилно поправена, тогава детето , което е в ролята на „ученик“ получава една точка. Ако откаже да поправи грешката си или сгреши отново, получава 0 точки.

Целта е учениците да напишат и научат колкото се може повече думи заедно, преди да изтече времето, дадено от учителя. Правилно написаните и научените думи дават точки освен на екипа и на целия отбор. Когато времето приключи, учениците си сменят ролите и следват същите правила, докато учителят не ги прекъсне.

Учениците получават и бонус точки, ако учителят ги забележи, че изпълняват ролята си съвестно и са наистина ангажирани. Допълнителна точка получават учениците, които обясняват част от урока, дават ясна и конструктивна обратна връзка или правят окуражаващи коментари. Съответно учениците, които са в ролята на „ученици“ получават допълнителни точки, когато работят бързо и правилно, поправят веднага своите грешки без да коментират и да се оплакват или направят най-голям брой задачи/ думи. Учителят обикаля из стаята, следи процеса  и дава бонус точки като ги пише със цветен химикал в тетрадките на конкретната двойка ученици, като не пропуска да им каже защо са ги получили.

В следващата част учениците смятат спечелените точки, включително и допълнителните точки, и пишат общия брой върху своите листи. Точките на всеки ученик, на екипа, и съответно на червения и синия отбор се пишат на табло, което е сложено отпред в класната стая.

Обикновено тази стратегия се прилага  от понеделник до четвъртък. В петък учениците работят самостоятелно. За своите правилни отговори/ правилно спелувани думи/ те пак получават точки. Има конкретни, по-сложни думи, за които могат да получат и 5 точки. Т се прибавят към точките на отбора.

Накрая на седмицата точките се броят и се обявява победителят на седмицата – червения или синия отбор. Победителите получават сертификати, които се закачат пред стаята или отпред до дъската.

Всяка седмица се формират нови отбори, което повишава възможността всеки ученик да е част от отбора победител и едновременно с това не позволява класа да се раздели на малки групички.

Тази стратегия не изисква допълнително време или усилия от учителя, особено в началния си етап, но ползите от нея са изключително големи.

 

Ето и едно видео:  https://www.youtube.com/watch?v=KTFgUy0HcqQ

Снимка: www.Photl.com

Джейкъб Хакет - Вашингтонски университет, Сиатъл, САЩ

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин