За професията УЧИТЕЛ: Дафина Николова, зам.- директор на СУ "Георги Бенковски", гр. Тетевен

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
17/10/2018 - 09:00

Дафина Николова, зам.-директор в СУ "Георги Бенковски", гр. Тетевен, координатор на програмата "Училището има смисъл".

С г-жа Николова разговаряхме по време на летен лагер в Кранево с ученици от 6-ти клас от СУ "Христо Смирненски", гр. Брезово и СУ "Георги Бенковски", гр. Тетевен, част от програма "Училището има смисъл".

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво според теб е приобщаващото образование?

Това е образно казано „битката“ за всяко дете – да  се чувства то подкрепено в училище. Да припознава училището като свое, да не се чувства в него като „чужденец“.

Какъв е приобщаващият учител?

Истинският учител е приобщаващ учител. За него важно е всяко дете. И той води своята си „битка“ за спечелването на  всяко дете.

Защо си учител?

Това е детската ми мечта. Когато си организирах детски игри, винаги си играех на учителка. (Никога не съм си играла с кукли) „Преподавах“- често, с желание и с предварителна подготовка. Оттогава.

Ако не беше учител, какъв би била?

Юрист. Правозащитник. Без колебание.

Какво/кой те вдъхновява?

Децата. Пламъкът в очите им. Без значение каква е възрастта им.

Ако някой родител те обвини, че си поставил несправедлива оценка на детето му, какво ще направиш?

Ще се аргументирам. Ако е след писмено изпитване е по-лесно. Ако е след устно – ще  го поканя заедно с детето да обсъдим.

Когато видиш, че някое дете има проблем, който не е свързан с училище, но е сериозен, какво правиш? 

Търся помощта на педагогическия съветник. Заедно се опитваме да помогнем. Заедно е по-лесно.

Кое е най-лошото в образователната система днес?

Липсата на мотивация. А най-лошото е, че понякога липсата е двустранна: както у учениците, така и у учителите;

А най-доброто?

Това, че се променя. Към по-добро. Отваря се.

Какво би искала да учиш децата, а не можеш?

Бих искала да ги науча на почтеност. Не мисля през „не мога“. Просто трябва. Тръгне ли човек с чисто сърце,  винаги успява.

Кое е най-трудното в това да бъдеш учител?

Защо да мислим само през трудности? Има предизвикателства, но това е неизбежно. И стимулира.

А най-приятното?

Когато срещнеш обичта и готовността на децата. Когато разбереш, че те са ти повярвали.

Защо си струва да се работи за приобщаване в училище?

Защото това е мисията на училището. Всяко дете следва да бъде приобщено. Защото учителската професия е мисионерска, учителят гради умения, ценности, възпитава.

Коя ситуация досега ти е била най-трудна, най-предизвикателна?

Когато от работа с големите – 17-18  годишни момчета от професионална гимназия, започнах работа с 11 годишни деца в пети клас. Оказах се неподготвена. Благодарна съм за подкрепата от страна на директорката.

Какво ти помага да се чувстваш приобщен в училище?

Позитивната и градивна атмосфера. Партньорският дух и съпричастността на колегите.

Изброй три неща, които задължително трябва да има м училища?

Мотивирани учители, които умеят да мотивират децата за учене.

Подкрепяща среда и екипност сред учителите.

Активно партньорство с местната общност и институциите.

Кое е по-важно за децата - да имат добри оценки или да се чувстват добре в училище?

Мисля, че за децата най-добре е балансът между двете неща. Те като че ли са взаимно обусловени. При учителите все още водещи са оценките, при част от родителите също…

Когато бях ученик,  най-интересно и приятно в училище за мен беше…

Най-интересно би беше участието в различни ученически конкурси- на всички нива. Обичам предизвикателствата. В класната стая нещата се случваха много рутинно.

 

Още ИНТЕРВЮТА с учители и специалисти в сферата на образованието

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин