Колко е важно за децата да знаят каква е ролята на специалиста

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
14/02/2018 - 08:15

Ако сте ресурсен учител, логопед или друг специалист, който работи в училище с цел подкрепа на ученици със специални образователни потребности, независимо дали работите индивидуално с тях в кабинета си или в класната стая, със сигурност ще предизвикате у всички деца много въпроси за Вас и за Вашата роля.

За децата думичките „логопед”, „психолог”, „ерготерапевт” или „ресурсен учител” не означават това, което означават за нас възрастните. Ако не получат обяснение от нас какво означават тези понятия, те сами ще ги наситят със смисъл, който понякога може да е далеч от истината и/ или да донесе на някого неприятни емоции.

Затова е изключително важно да се представите на децата – на тези, с които ще работите, и на останалите деца от класа – представете се, първо, с името и фамилията си. Ако сте логопед, например, попитайте ги дали знаят какво е „логопед” и, разбира се, им обяснете на достъпен за тях език каква е Вашата роля. Можете да кажете, че работите с децата, за да им е по-лесно да казват или да прочитат по-трудните думички. Използвайте именно „работя” или „ще работим заедно с Иван” вместо „ще помагам на Иван” – така детето ще бъде пълноправен партньор в процеса, а не някой, който получава помощ. Може да допълните също, че много актьори работят с логопед, за да се научат да говороят правилно и ясно – това със сигурност ще накара децата да се чувстват по-спокойни и уверени.

Понякога децата, които идват в кабинета Ви за индивидуална работа, могат да се смущават от това пред съучениците си – затова е важно да направите посещението на кабинета за индивидуалните сесии възможно най-естествено и в същото време приятно за детето. Уверете се, че то разбира защо е необходимо да работите заедно и не се чувства по-различно от съучениците си по негативен начин. Най-вероятно това смущение ще премине с времето, когато детето се увери, че работата с Вас е приятна.  За да намалите първоначалния стрес, повикайте заедно няколко деца от класа в началото. Ако учителката им няма против, вземете близки приятели на детето и направете една групова сесия заедно с тях. От време на време, включвайте в часовете деца, които нямат нужда от терапия – за да не се чувства детето, с което работите, смутено или, напротив, привилегировано. Така и съучениците му ще знаят какво представлява Вашия кабинет. За груповите сесии, можете да изберете по-сериозни дейности, за да не се бърка кабинета със стая за игра и съучениците на детето да му завиждат.

Когато работите в клас, обсъдете с учителя как бихте могли да се включвате от време на време в работата на класа или да включвате други деца в своите дейности, така ще бъдете интегрална част от живота на класа и те няма да се разсейват през часа с въпроси кой сте вие и защо сте при тях, а детето, с което работите, няма да се чувства център на вниманието по негативен начин.

Всичко това ще направи учениците, които подкрепяте в училище, много по-спокойни, ще заздрави доверието помежду ви и ще помогне на работата ви в дългосрочен план.

Снимка: ThinkStock

 

Маргарита Аспарухова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин