Ирлен синдром: Как учителите могат да помогнат

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
03/06/2015 - 09:30

Ирлен синдром: Как учителите могат да помогнат:

  • Намалете флуоресцентната светлина като направите кътчета, в които няма никаква флуоресцентна светлина, такива, където само половината от осветлението работи, и такива, осветени изцяло с флуоресцентна светлина. Ако имате на разположение стая с достатъчно дневна светлина, не включвайте флуоресцентното осветление.
  • Работни листове/Тестове/Задачи по математика/ Информационни страници – всички те трябва да са принтирани на цветна хартия, ако е възможно в цвета, който детето предпочита за четене - синьо/зелено/жълто/розово. Ако цветът е неправилно избран, може да причини същите трудности, които се наблюдават и при четенето на черни букви върху бяла хартия. Рециклираната хартия е много по-добър избор в сравнение с бялата.
  • Цветна хартия. Позволете на  учениците, които имат трудности с писането, да използват цветни листи. И отново нека това са цветове, които детето предпочита за четене и писане. В краен случай може да са в сивата или бежовата гама.
  • Шапка с козирка – позволете на учениците си да носят шапка с тъмна козирка – това ще намали отблясъците от флуоресцентната светлина.
  • Позиция на книгата – Материалите за четене трябва да са директно пред самото дете. Не е добра идея да има по 1 учебник на чин. Всяко дете трябва да има своя книга или учебник, за да не трябва да се върти настрани. 
  • Проектор – ограничете,  доколкото е възможно, използването на мултимедийни проектори, които са закачени на тавана – специфичната им светлина може да предизвика дискомфорт .
  • Черна дъска – когато използвате дъската, пишете в колони, а не по цялото й продължение. Пишете всеки отделен параграф с различен цвят тебешир. Това ще помогне на учениците да следят по-лесно текста.  Ако  е възможно, не използвайте бяла дъска. Има такива дъски, които са сиви или почти кафяви, те биха подпомогнали четенето на децата.
  • Преписване – Позволете на децата да преписват в тетрадките си от лист, който е пред тях. Ако има нужда, нека препишат текста, който Вие пишете на дъската, не от дъската, а от тетрадката на съученик. И отново използвайте цветни листи, ако е възможно.
  • Цветни филтри – Насърчавайте децата и им напомняйте да използват цветни филтри при четене на текстове, също така и при математическите задачи. Уверете се, че детето използва такъв цвят филтър, който му харесва и улеснява възприемането на буквите.

Ако имате деца с Ирлен синдром:

Цвят на хартията. Трябва да избягвате белите листи. Нека децата да пишат върху цветни листи. Намерете най-подходящия цвят мастило, който да улесни четенето от цветен лист.

Пластмасови цветни филтри.  Цветните прозорчета за четене могат да се използват за всякакви книги и учебници, особено при чисто бели, лъскави листи или ако светлината в помещението, където се намирате, е флуоресцентна, когато се почувства умора или се работи дълго време при флуоресцентна светлина.

Естествена светлина. Експериментирайте и намерете място за четене, където има естествена светлина и ще ви е приятно да четете и работите там. Непряката естествена светлина и светлината от лампа с нажежаема жичка са най-добрият вариант. Помещенията с по-приглушената светлина обикновено са по-подходящи от силно осветените.

 

Снимка: http://luxtralighting.com/

Oригинално заглавие "How Teachers can help", източник Irlen Institute

Статията в оригинал може да бъде прочетена тук.

e6e6fa

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин