Направи си сам: ИГРА С ПУЛЧЕТА ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
24/08/2016 - 09:15
Направи си сам помощници в ученето

 

Какво представлява играта?

За играта са необходими цветни пулчета (можете да използвате пулчета за табла с цветни стикерчета върху тях, цветни капачки от бутилки, изрязани цветни картончета, различни предмети или камъчета) и листчета с модели, които детето да следва.

За кого е подходяща?

За деца, които се затрудняват да следват и осмислят последователността на цветове, фигурки, предмети.

За какво помага играта?

Играта помага на детето да следва последователността на модела стъпка по стъпка и да я повтори, използвайки пулчетата. Умението да се следва модела, без да остава празно място, е важно по-късно за правилното повтаряне на последователности от букви и цифри, когато не трябва да се пропуска нито една от тях.

 

Какво друго е важно да знаем?

Играта помага и за развитието на фината моторика, тъй като пулчетата трябва да се сложат на опредeленото за тях място. А използването на реални предмети помага за по-бързото и пълно осмисляне на последователността.

В началото, докато детето все още свиква с играта, можете да го насочвате вербално, да задавате насочващи въпроси или да се редувате.

За да му бъде по-интересно, можете да измислите история, в която любимият му герой е разбъркал предметите и неговата задача сега е да ги подреди, следвайки указанията.

 

 

Маргарита Аспарухова, логопед, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин