Направи си сам: Кутия за развиване на тактилната сензорика

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
15/01/2016 - 09:15

 

Направи си сам

Какво представлява?

Това е непрозрачна кутия, с отвори от двете страни, в които могат да се пъхнат ръцете. В случая е покрита с парче плат, защото децата лесно успяват да погледнат в нея през отворите.

За кого е подходяща?

За деца, които се затрудняват с тактилната дискриминация и разчитат в голяма степен на зрението си, когато боравят с предмети.

Как помага играта?

Без детето да види, в кутията се поставя предмет, който е познат на детето. Детето има за задача да опипа предмета от двете страни едновременно, без да има възможност да го вижда. След това трябва да свърже получената от пръстите и дланите си информация, стигайки до представа какъв е предметът, който държи.

Какво друго е важно да знаем?

  • За да бъде играта по-забавна за дето, превърнете я в игра на фокуси или му кажете, че кутията е вълшебна.
  • Изберете предмети с различна функция и от различен материал.
  • Ако детето се затруднява, задавайте му насочващи въпроси – какъв е предметът – дълъг, къс, кръгъл, лек, тежък, твърд, мек; какво има от едната страна, а от другата?

Маргарита Аспарухова, логопед и ерготерапевт, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин